Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS. TS. Bùi Nhật Quang: Niềm tự hào của VASS nói chung và IAMES nói riêng
Ngày đăng: 23/12/2019

Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2019, tại Hội trường lớn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định và tặng hoa cho tân Chủ tịch Viện Hàn lâm - PGS.TS. Bùi Nhật Quang ngày 11/11/2019

Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nói chung mà còn là niềm vui, niềm tự hào lớn của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nói riêng. Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nhật Quang nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, kiêm nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Tháng 11 năm 2008, TS. Bùi Nhật Quang được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và đến tháng 6 năm 2011, TS. Bùi Nhật Quang được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và là một trong những lãnh đạo trẻ tài năng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lúc bấy giờ. PGS.TS. Bùi Nhật Quang còn kiêm nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014. Trong thời gian công tác tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông với cương vị là người đứng đầu, PGS.TS. Bùi Nhật Quang đã tâm huyết lãnh đạo và có nhiều đóng góp quan trọng phát triển Viện Nghiên cứu Châu  Phi và Trung Đông như: tham gia đấu thầu, triển khai và chủ nhiệm các đề tài khoa học cấp Nhà nước, Nafosted, cấp Bộ…, trong đó có Đề tài khoa học độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu các khâu đột phá chiến lược để mở rộng quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực Trung Đông đến năm 2020, Mã số ĐTĐL. 2010T/37”; Nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước theo Nghị định thư: “Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam – Ai Cập trong bối cảnh mới giai đoạn 2011 – 2020”; Đề tài khoa học cấp Bộ “Quan hệ quốc tế tại Bắc Phi – Trung Đông thời kỳ hậu Mùa xuân Arab: yếu tố dầu mỏ và hướng tiếp cận của Việt Nam”… và xuất bản nhiều sách và công trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến châu Phi và Trung Đông như: Cuốn sách “Việt Nam – Ai Cập: Phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong bối cảnh mới”, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 2014;  Cuốn sách bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh “ Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020”, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 2013, 2014;  Cuốn sách “Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông và xu hướng đến năm 2020, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 2011; công trình nghiên cứu “Bẫy thu nhập trung bình tại Trung Đông – Bắc Phi: Trường hợp Israel”, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số tháng 3/2014; Công trình nghiên cứu “Trung Đông – Bắc Phi thời kỳ hậu Mùa xuân Arab: Chính sách của Hoa Kỳ và Mô hình Thổ Nhĩ Kỳ”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, ISSN 0868-2984, Số 7, năm 2012; Công trình nghiên cứu “Kinh tế Ai Cập hậu Mubarak”, Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, ISSN 1859-0519, số 06 (70), trang 15-21, năm 2011…

Tân Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam PGS. TS Bùi Nhật Quang chụp ảnh cùng tập thể Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Dưới sự lãnh đạo mới của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS. TS. Bùi Nhật Quang, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông sẽ nỗ lực phấn đấu và đoàn kết để cùng VASS tỏa sáng đúng như câu nói của nhà thơ Nazim Hikmet mà Tân Chủ tịch Bùi Nhật Quang trích dẫn trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ “Nếu tôi không cháy lên, nếu anh không cháy lên, nếu chúng ta không cháy lên thì làm sao bóng tối trở thành ánh sáng”.