Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng: 25/08/2023

Sáng ngày 10/7/2023, tại trụ sở 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện nghiên cứu Châu phi và Trung Đông (Viện) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Phước Minh – Viện trưởng Viện; TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viện trưởng Viện; cùng toàn thể cán bộ viên chức của Viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS.Lê Phước Minh –Viện trưởng Viện đã trình bày bản Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Báo cáo nêu rõ, ngay từ đầu năm 2023, Chi uỷ và Lãnh đạo Viện đã tổ chức thực hiện rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch của năm 2023 để xây dựng kế hoạch thực hiện và các giải pháp, phân công trách nhiệm nhằm giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của tập thể Lãnh đạo Viện được thực hiện được thực hiện dưới sự chỉ đạo của tập thể cấp ủy Chi bộ Viện và đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, có sự bàn bạc, phân công, phân nhiệm giữa các thành viên trong lãnh đạo.

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, cùng với các kế hoạch hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Viện, Tập thể lãnh đạo Viện của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông luôn thực hiện đúng lĩnh vực được phân công, thống nhất ý kiến trong từng nhiệm vụ. Mọi hoạt động của cơ quan đều được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch. Luôn xác định đúng chức năng, nhiệm vụ và thực hiện đúng thẩm quyền của mỗi tổ chức trong cơ quan. Lãnh đạo Viện thường xuyên chỉ đạo, triển khai các công việc của các bộ phận, đảm bảo việc duy trì hoạt động của Viện đúng tiến độ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng qua, trên cơ sở bám sát yêu cầu thực tiễn trong nước và diễn biến, tình hình quốc tế và khu vực châu Phi – Trung Đông, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã bám sát các mục tiêu, nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt trong năm 2023 và tích cực triển khai thực hiện các mục tiêu theo kế hoạch đặt ra trong 6 tháng đầu năm 2023.

Về thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa: các đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ 2023-2024 và Hệ đề tài cấp cơ sở vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông đã đề xuất 01 đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình trọng điểm cấp Bộ và 09 đề tài cấp Cơ sở năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông đã tổ chức thành công thành công 02 Hội thảo và 02 tọa đàm khoa học nằm trong chương trình hoạt động khoa học chung và kế hoạch khoa học của Viện năm 2023.

Về công tác tư vấn chính sách, trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã gửi 03 báo cáo tư vấn chính sách cho Bộ Ngoại giao; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Vụ Trung Đông - Châu Phi, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Về công tác Tạp chí, Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông trong 6 tháng đầu năm 2023 về cơ bản đđảm bảo chất lượng bài viết, duy trì và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đóng góp tin, bài cho Tạp chí.

Về công tác hợp tác quốc tế, Viện thực hiện 02 đoàn ra đều do PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng thực hiện. Trong đó có đoàn ra đi Qatar và Ethiopia do cá nhân tự chi trả và đoàn ra đi Ma-rốc do Bộ Văn hóa, Du lịch và Truyền thông của Ma-rốc chi trả.

- Viện đó 02 đoàn vào đều do các khách quốc tế tự chi trả. Trong đó có đoàn của tỉnh Bắc Cape, Nam Phi do Đại sứ quán Nam Phi mời tham dự Tọa đàm quốc tế “Cơ hội và thách thức hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi trong bối cảnh mới”, và đoàn của Học viện quốc phòng gồm 24 thành viên quốc tịch chủ yếu là Nigeria, Mali, Togo, Rwanda do Cục đối ngoại Bộ Quốc phòng Việt Nam mời.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông sẽ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Hệ đề tài các cấp và các hoạt động khoa học chung năm 2023 thực hiện đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ về thời gian, đạt chất lượng tốt. Các hoạt động khoa học chung; hội thảo và tọa đàm; công bố các nghiên cứu đăng tạp chí trong nước và quốc tế; xuất bản sách: Đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian, tăng về số lượng và chất lượng nghiên cứu. Tiếp tục tăng cường gắn kết, giao lưu một số hoạt động nghiên cứu, trao đổi thông tin với Bộ Ngoại giao, VCCI, IFI, Quỹ Brenthurst - Nam Phi, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF, JICA và các đại sứ quán các nước Châu Phi và Trung Đông tại Việt Nam…Phấn đấu tăng số lượng các bài nghiên cứu đăng tạp chí quốc tế… Công tác tổ chức và đào tạo, tiếp tục tạo điều kiện tối đa để các cán bộ trong Viện được học tập, nâng cao kiến thức, đồng thời theo dõi, đánh giá những cán bộ có khả năng đáp ứng được các yêu cầu công việc cụ thể để tham gia thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất khác khi cần. Khuyến khích viên chức tham gia các khóa đào tạo về ngoại ngữ, viết bài tạp chí quốc tế.

Bích Ngọc