Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022.
Ngày đăng: 13/04/2022

Ngày 14/12/2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, 176 Thái Hà, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2021 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự Hội nghị, về phía Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Viện), có PGS.TS. Lê Phước Minh - Viện trưởng, Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; TS. Lê Kim Sa – Phó Viện trưởng, Phó Tổng Biên tập tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; TS. Kiều Thanh Nga - Phó Viện trưởng; cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của Viện.

Về phía khách mời, tham dự Hội nghị có đại diện các ban chức năng của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) như: Ban Quản lý khoa học; Ban Hợp tác quốc tế;  Ban Tổ chức cán bộ; BCH Công đoàn Viện Hàn lâm.

 

PGS.TS.Lê Phước Minh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS.Lê Phước Minh –Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã trình bày bản dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Báo cáo nêu rõ, trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưngViện đã có nhiều thành tích nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực công tác, bao gồm nghiên cứu khoa học, hoạt động hợp tác quốc tế, công tác quản lý, điều hành, tổ chức, kế hoạch – tài chính, tạp chí… Báo cáo khẳng định, trong năm 2021 hoạt động của Viện đã đi vào nề nếp, cán bộ của Viện đã thể hiện sự trưởng thành về nhiều mặt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2021, Viện được Viện Hàn lâm giao chủ trì 05 đề tài cấp Bộ (thực hiện trong 2 năm từ 2021-2022), 12 đề tài cơ sở và các hoạt động khoa học chung của Viện. Các nhiệm vụ khoa học này được tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Việc ký kết giữa tổ chức chủ trì và các chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ được tiến hành khẩn trương ngay sau khi có phê duyệt của Viện Hàn lâm. Kết quả là 05 đề tài cấp Bộ đảm bảo đúng tiến độ theo giai đoạn của năm 2021, đã có những chắt lọc và công bố một số kết quả trên các tạp chí nghiên cứu ở trong và ngoài nước; 12 đề tài cơ sở được nghiệm thu đúng thời hạn, với 100% đạt kết quả loại khá; các hoạt động khoa học chung được chuẩn bị kỹ lưỡng về chủ đề, bám sát thực tiễn thời sự ở trong nước và khu vực. Việc lập kế hoạch và đề xuất kế hoạch khoa học cho năm kế tiếp được tiến hành theo đúng quy chế của Viện Hàn lâm. Viện đã thực hiện xét duyệt 12 đề tài cơ sở của năm 2022, xây dựng kế hoạch 3 năm tiếp theo (2022-2024).

Toàn cảnh Hội nghị

Viện đã thí điểm tổ chức những mô hình nghiên cứu mới kết hợp giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng triển khai như hình thành Trung tâm Hợp tác Halal với Nhóm nghiên cứu chuyên sâu về Kinh tế và Hệ sinh thái Halal, Nhóm nghiên cứu Giá trị nhân văn của làng Việt Phi và Cổng Maroc,…

Trong năm 2021, ngoài thực hiện 01 Hội thảo quốc tế hàng năm do Viện Hàn lâm giao, Viện đã khai thác các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước thực hiện một số hội thảo, tọa đàm khoa học: 05 Hội thảo Quốc tế, 03 Tọa đàm quốc tế; 02 tọa đàm cấp Viện. Các hội thảo này được các đối tác, tổ chức trong và ngoài nước tham dự và đánh giá cao.

Trong công tác nhân sự, Năm 2021, Viện có nhiều biến động về nhân sự. Có 02 viên chức được điều động, luân chuyển đi công tác ở các cơ quan khác thuộc Chính phủ; 05 viên chức luân chuyển từ các Viện khác về. Tính đến tháng 12 năm 2021, Viện có 31 công chức, viên chức và người lao động.

Về cơ cấu tổ chức, thực hiện hướng dẫn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc Hướng dẫn Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp phòng tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Viện theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn. Theo đó, Viện đã giảm từ 07 phòng xuống 06 phòng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị trong triển khai thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp phòng, gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, giảm đầu mối cấp phòng, phù hợp chủ trương đổi mới cán bộ và tinh giản biên chế của Đảng và Nhà nước, định hướng phát triển của Viện Hàn lâm. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, Viện đã được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Về công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2021, 100% cán bộ viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 04 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Gửi đề nghị  Viện Hàn lâm khen thưởng 02 cán bộ viên chức đạt thành tích 03 năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến; 04 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Các đại biểu tham dự và phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các ban chức năng của Viện Hàn lâm đã chúc mừng và đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông trong năm 2021, đồng thời mong muốn Viện tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm; cảm ơn đại diện các ban, các cán bộ Viện đã đóng góp ý kiến cho bản dự thảo và mong muốn trong năm 2022 Viện tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các đơn vị, ban chức năng để Viện thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

 

Bích Ngọc