Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Lễ phát động thi đua năm 2022
Ngày đăng: 23/03/2022

Sáng ngày 08/3/2022, tại trụ sở 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2022 nhằm khuyến khích toàn thể viên chức và người lao động trong Viện tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông; TS. Lê Kim Sa, Phó Viện trưởng; TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viện trưởng, cùng toàn thể viên chức và người lao động của Viện.

Mở đầu, TS. Đỗ Đức Hiệp, Chủ tịch Công đoàn IAMES phổ biến nội dung công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Các tập thể nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Tiếp theo, Ths. Nguyễn Trung Tuyển, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp công bố các quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Phước Minh chúc mừng các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Đồng thời, trao các bằng khen của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) cho các cá nhân, tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Bằng khen chiến sĩ thi đua cấp bộ

Về danh hiệu thi đua, khen thưởng do Viện Hàn lâm  trao tặng năm 2021

- Trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể: Phòng Nghiên cứu Văn hóa - Xã hội, Phòng Nghiên cứu Hợp tác Phát triển.

- Trao tặng 01 Bằng khen chiến sĩ thi đua cấp bộ cho TS. Đinh Công Hoàng đã có thành tích xuất sắc 03 năm liên tục (2019, 2020, 2021) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

- Trao tặng 02 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021 cho 02 cá nhân đã có thành tích là TS. Đinh Công Hoàng và TS. Đỗ Đức Hiệp.

Về danh hiệu do Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông trao tặng có 31 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 03 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: Phòng Nghiên cứu Kinh tế - Chính trị, Phòng Hành chính Tổng hợp, Tạp chí Châu Phi và Trung Đông.

Về phía công đoàn có 01 công đoàn viên xuất sắc toàn diện cấp Viện Hàn lâm là TS. Đỗ Đức Hiệp; 03 công đoàn viên ưu tú cấp cơ sở là các Ths. Lê Bích Ngọc, Ths. Nguyễn Thúy Anh, CN. Nguyễn Trọng Tuấn Anh.

Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Sau khi trao các quyết định và bằng khen, PGS.TS. Lê Phước Minh phát động phong trào thi đua năm 2022 và nhấn mạnh tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả công tác đạt được trong năm 2021 theo phương châm hành động của Viện Hàn lâm là “Sáng tạo - Hành động - Kỷ cương - Phát triển”. Trên tinh thần đó, các hoạt động phải tiến hành nghiêm túc, các cá nhân cần thực hiện nghiêm túc các quy định của Viện Hàn lâm cũng như của IAMES nhằm phát huy cao nhất tinh thần sáng tạo trong nghiên cứu, hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông sẽ quán triệt tốt các định hướng của Viện Hàn lâm trong đó tập trung vào một số định hướng công tác sau:

1. Tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của câp ủy Đảng và lãnh đạo các cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng.

2. Phát huy tinh thần sáng tạo trong tất cả các hoạt động của Viện, từng bước đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả mọi hoạt động công tác.

3. Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

4. Phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua đảm bảo thực chất, thiết thực, hiệu quả.

Toàn thể viên chức, người lao động IAMES hăng hái đăng ký thi đua cá nhân và tập thể năm 2022.

 

Tổng hợp và đưa tin

Nguyễn Ngọc Mai