Thứ tư, ngày 20 tháng 02 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
Bảo vệ chính thức Luận án tiến sĩ : "Tác động kinh tế - xã hội của viện trợ quốc tế đối với việc giải quyết đại dịch AIDS tại châu Phi từ năm 2000 đến nay"
Ngày đăng: 04/03/2016

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng Tân Tiến sĩ Nguyễn Thị Hằng


Ngày 4/2/2016, Học viện Khoa học Xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức lễ bảo vệ chính thức luận án tiến sỹ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hằng. NCS Nguyễn Thị Hằng - hiện là cán bộ của Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông - đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với chủ đề "Tác động kinh tế - xã hội của viện trợ quốc tế đối với việc giải quyết đại dịch AIDS tại châu Phi từ năm 2000 đến nay".

Hội đồng bảo vệ đề tài cấp Học viện của NCS Nguyễn Thị Hằng gồm các nhà khoa học, các giáo sư, tiến sĩ đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu chuyên ngành khác nhau của Việt Nam. GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, chủ nhiệm khoa Kinh tế Quốc tế, giữ vai trò chủ tịch Hội đồng. Theo đánh giá của Hội đồng, đây là một công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn rõ rệt, có giá trị khoa học, độ tin cậy và tính ứng dụng thiết thực. Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị thực tiễn đối với các nước đang phát triển và Việt Nam. Với những giá trị đáng ghi nhận đó, luận án đã được toàn thể Hội đồng chấm luận án đánh giá cao.

Thành công của luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hằng đem đến niềm vui chung cho Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của toàn Viện.