Thứ tư, ngày 01 tháng 04 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Công đoàn: Khảo sát về số con mong muốn
Ngày đăng: 21/09/2019


Căn cứ công văn số 122/KHXH-CĐ ngày 20/9/2019 của Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam về việc tuyên truyền, tham gia khảo sát về số con mong muốn của người dân phục vụ việc thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam với Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong năm 2019, BCH Công đoàn Viện NC Châu Phi và Trung Đông đề nghị toàn thể công đoàn viên trả lời khảo sát theo đường link:

http://www.cpcs.vn/?act=khaosat

Thời gian khảo sát từ nay cho tới hết ngày 25/10/2019.

Trân trọng cảm ơn,

 BCH Công đoàn Viện NC Châu Phi và Trung Đông.