Thứ tư, ngày 20 tháng 01 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 10/04/2020

Sáng nay (10/4/2020), Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tích cực tuyên truyền, kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Thành phố tập trung phòng chống dịch, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc. Tổng số tiền ủng hộ (tính đến thời điểm hiện tại) là 221.687.000 đồng (hai trăm hai mươi mốt triệu sáu trăm tám mươi bảy nghìn đồng).

                               Công đoàn Viện Hàn lâm ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19

Theo chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm, Công đoàn Viện Hàn lâm sẽ ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 thông qua Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 201.687.000 đồng; 20 triệu đồng ủng hộ trực tiếp các lực lượng tuyến đầu đang làm việc tại huyện Mê Linh, địa bàn hiện có thôn Hạ Lôi đang bị phong tỏa, cách ly do liên quan đến bệnh nhân 243.

Trong dịp này, ngoài việc đóng góp qua tin nhắn, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông còn đóng góp thêm 7.000.000 đồng tiền mặt vào tổng số tiền ủng hộ của Công đoàn Viện Hàn lâm.

Bích Ngọc