Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Ngày đăng: 15/07/2020

Thực hiện Qui định về công tác cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), căn cứ vào các quyết định số 120/QĐ-KHXH ngày 30/1/2018 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES); Quyết định số 134/QĐ-KHXH ngày 17/2/2020 về việc ban hành Quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ công chức, viên chức của Viện Hàn lâm và công văn số 492/KHXH-TCCB ngày 08/04/2020 của Viện hàn lâm về việc bổ nhiệm viên chức quản lý cấp phòng, sáng ngày 25/6/2020, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng  IAMES, TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viện trưởng IAMES, TS. Nguyễn Bình Giang, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cùng toàn thể cán bộ IAMES.

 

 

Lãnh đạo IAMES trao Quyết định và tặng hoa cho các tân Trưởng phòng và Phó trưởng phòng

PGS.TS. Lê Phước Minh đã trao các Quyết định bổ nhiệm và điều động nhân sự cho các cán bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, bao gồm:

1. Quyết định số 31/QĐ-CPTĐ ngày 29/4/2020 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Bách, Tiến sĩ, Phó trưởng phòng (giao phụ trách) phòng Nghiên cứu Hợp tác phát triển giữ chức Trưởng phòng, phòng Nghiên cứu Hợp tác phát triển. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

2. Quyết định số 32/QĐ-CPTĐ ngày 29/4/2020 về việc bổ nhiệm bà Trần Thùy Phương, Tiến sĩ, Phó trưởng phòng (giao phụ trách) phòng Nghiên cứu Chính trị - Xã hội giữ chức Trưởng phòng, phòng Nghiên cứu Chính trị - Xã hội. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

3. Quyết định số 42/QĐ-CPTĐ về việc điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Thanh, Thạc sĩ, Chuyên viên, Phòng nghiên cứu Văn hóa – Giáo dục, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông sang công tác tại Phòng Biên tập – Trị sự, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng, Phòng Biên tập – Trị sự, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

4. Quyết định số 939/QĐ-KHXH ngày 19/6/2020 về việc điều động công tác đối với ông Nguyễn Ngọc Trí, Phó trưởng phòng, phòng Biên tập – Trị sự, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đến nhận công tác tại Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam theo nguyện vọng.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ tại Hội nghị, PGS.TS Lê Phước Minh đã nhiệt liệt chúc mừng các tân Trưởng phòng và Phó trưởng phòng, chúc các đồng chí trong cương vị mới bằng năng lực và kinh nghiệm công tác của bản thân, các đồng chí sẽ nỗ lực cống hiến, vượt qua thách thức ở lĩnh vực công tác mới, nắm bắt công việc nhanh chóng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời các đồng chí sẽ trở thành hạt nhân quan trọng, phấn đấu, hợp tác chặt chẽ với nhau, góp sức tạo nên những thành tựu mới trong công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động Tạp chí và chuyên môn cũng như tăng cường hơn nữa khối đoàn kết trong cơ quan, đóng góp vào sự phát triển của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nói riêng và Viện Hàn lâm nói chung.

Nhân dịp này, các tân Trưởng phòng và Phó trưởng phòng đã nhận được những lời chúc mừng và bó hoa tươi của các cán bộ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông./.

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị