Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và phát động phong trào thi đua 2020 – 2025
Ngày đăng: 20/07/2020

Ngày 9/7/2018, tại 37 Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) đã tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 và phát động phong trào thi đua 2020 – 2025.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Phước Minh – Viện trưởng IAMES; TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viện trưởng IAMES cùng toàn thể cán bộ viên chức của IAMES.

Báo cáo tại Hội nghị, TS. Kiều Thanh Nga, Phó Viện trưởng IAMES cho biết trong 5 năm qua, Viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác gắn liền với phong trào thi đua yêu nước.

Trong 5 năm qua, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã thực hiện rất nhiều đề tài các cấp cụ thể gồm: 12 đề tài cấp bộ, trong đó có 02 Đề tài cấp Bộ nghiệm thu đạt loại xuất sắc; Thực hiện 70 Đề tài cấp cơ sở. Việc thực hiện đề tài các cấp đã góp phần cho các cán bộ nghiên cứu nâng cao trình độ nghiên cứu chuyên môn, có kết quả nghiên cứu cụ thể.

Lãnh đạo Viện đã thường xuyên đôn đốc các cán bộ nghiên cứu trong Viện nâng cao chất lượng các nghiên cứu, đăng tải các bài viết trên các tạp chí khoa học, trước hết là Tạp chí của Viện (Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông). Bổ sung và sửa đổi quy chế về thi đua khen thưởng của Viện từ đó có căn cứ đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động và thực hiện bình xét thi đua cuối năm 

Đẩy mạnh hợp tác với các Ban, Bộ, ngành, địa phương và hợp tác quốc tế, chú trọng đặc biệt đến nghiên cứu gắn với phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

 Viện đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác hợp tác quốc tế qua các hoạt động tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, đón tiếp các đoàn nghiên cứu. Trong việc hợp tác với địa phương và bộ, ngành, Viện hướng tới là đơn vị tư vấn kết nối với các đối tác trong khu vực để từ đó tìm kiếm được khả năng hợp tác thích hợp, tăng cường sự phát triển liên kết khu vực.

Về công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến: Lãnh đạo Viện đã thường xuyên có những động viên, nêu gương các cá nhân điển hình tiên tiến trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể (Tuyên dương các viên chức hoàn thành đề tài các cấp đúng thời hạn, đạt chất lượng cao; Tuyên dương các cán bộ tích cực học tập, nâng cao chuyên môn, có thành tích tốt trong năm. Đặc biệt, thông qua những hoạt động, chính sách cụ thể, Lãnh đạo Viện đã tác động tích cực đến tinh thần phấn đấu của các cán bộ trong Viện. Giao các đề tài cấp Bộ cho những đồng chí đã hoàn thành luận án tiến sỹ mặc dù kinh nghiệm nghiên cứu chưa nhiều, tham gia hội đồng nghiệm thu các cấp.

Công chức, viên chức của Viện luôn được khuyến khích cũng như phấn đấu học tập. Trong 5 năm qua, cán bộ Viện phấn đấu học tập: có 07 viên chức có bằng Tiến sĩ, 06 bằng Thạc sĩ , 03 bằng lý Cao cấp luận chính trị, 07 Trung cấp lý luận chính trị, 02 viên chức tham dự khóa học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra có  21 lượt công chức, viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, bồi dưỡng chức danh nghiên cứu viên chính, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp Vụ Viện, bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp Vụ Viện, lớp học về định lượng….

Dựa trên các hướng dẫn và quy định về công tác khen thưởng, Viện khuyến khích toàn thể cán bộ tích cực thi đua. Đối với những công chức, viên chức và người lao động có thành tích xứng đáng đều được lãnh đạo Viện và Viện Hàn lâm ghi nhận kịp thời. Trong 5 năm qua, Viện đã có 01 Huân chương lao động hạng 3 để khen thưởng cho viên chức đã có thời gian cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học, 01 công chức đạt Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 14 viên chức đạt danh hiệu Chiến sĩ thi khen thưởng đua cơ sở, 01 công chức nhận được bằng Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học nhân ngày khoa học công nghệ. Bên cạnh đó trong công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, Viện đã có 05 cán bộ nữ được khen thưởng đã có thành tích trong học tập, 13 viên chức nhận được các bằng khen, giấy khen trong công tác PCCC, Công đoàn, Chi đoàn.

Về khen thưởng tập thể: có 01 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm do 2 năm liên tiếp đạt tập thể lao động xuất sắc. 14 tập thể đạt Tập thể lao động xuất sắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Dựa trên các kết quả đạt được trong 5 năm qua, Viện đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm tới (2020-2025), đó là:  

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2020-2025. Hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu khoa học (Đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở) đúng thời hạn, vượt các yêu cầu. Đấu thầu các đề tài bên ngoài Viện Hàn lâm. Công tác hợp tác quốc tế ngày càng phát triển, để Viện luôn được biết đến là cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khu vực Châu Phi và Trung Đông.

2. Tiếp tục triển khai thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thúc đẩy phong trào học tập bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Thực sự chú trọng các hoạt động để thúc đẩy phát triển kỹ năng ngoại ngữ.

3. Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ.

4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng.

5. Xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

6. Tích cực phát động thi đua trong các phong trào đoàn thể. Tiến hành đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua khen thưởng cuối năm: Phấn đấu 100% các cán bộ của Viện đều ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Phấn đấu 100% cán bộ của Viện đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong đó có 05 cán bộ đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.