Thứ ba, ngày 03 tháng 08 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội nghị Tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Ngày đăng: 11/03/2021

Sáng 7/01/2021, Công đoàn Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá, bình xét thi đua Công đoàn năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Viện) và toàn thể Công đoàn viên của Viện.

Trình bày các hoạt động của Công đoàn Viện, Chủ Tịch Công Đoàn cho biết trong năm 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Công Đoàn Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đoàn cấp trên và cấp Cơ sở giao phó. Các công đoàn viên có ý thức xây dựng, ủng hộ, tham gia các hoạt động chung  của Viện và tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát động. BCH Công đoàn thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa viên chức, người lao động với chính quyền trong việc phổ biến và thực hiện các chính sách cũng như giải quyết các vướng mắc liên quan tới Đảng, đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ hài hòa giữa các đoàn viên công đoàn trong Viện. Quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho các công đoàn viên trong Viện. Công đoàn Viện thường xuyên kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ các gia đình công đoàn viên trong Viện cũng như người dân có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp thiên tai.

Sang năm 2021, Công đoàn Viện tiếp tục phối hợp cùng Lãnh đạo Viện tạo điều kiện cho công đoàn viên tham gia học tập, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, chuyên môn. 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu, chuyên môn. Các công đoàn viên phấn đấu tham gia, đăng bài trên các Tạp chí nghiên cứu quốc tế. Công đoàn Viện tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Công đoàn Việt Nam phát động.

Trong Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn đã tự kiểm điểm về những hoạt động đã và chưa làm được trong năm 2020. Lấy ý kiến đóng góp cho bản báo cáo Tổng kết Công đoàn năm 2020 cũng như ưu điểm, hạn chế của BCH Công đoàn Viện.

Hội nghị cũng căn cứ vào Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam để tiến hành bỏ phiếu đánh giá Công đoàn viên; giới thiệu và bầu danh hiệu thi đua các cấp. Thông qua bỏ phiếu, Công đoàn Viện bình bầu 01 danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc cấp Viện Hàn lâm; 03 danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc cấp cơ sở.

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp lúc 11g30 phút cùng ngày.