Thứ ba, ngày 27 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Lễ phát động thi đua năm 2020
Ngày đăng: 09/04/2020

Sáng ngày 4/3/2020, tại trụ sở 37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES) đã tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2020 tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Viện.

Mở đầu, TS. Đỗ Đức Hiệp, chủ tịch Công đoàn IAMES đã đọc kết quả công tác Thi đua – Khen thưởng năm 2019 của Viện và công bố các quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm vừa qua.

Các tập thể nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Về danh hiệu thi đua, khen thưởng do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện hàn lâm) trao tặng, năm 2019, Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông có 04 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 04 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 cá nhân được nhận bằng khen do có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, Công đoàn Viện Hàn lâm cũng trao danh hiệu công đoàn viên xuất sắc toàn diện cho PGS.TS. Lê Phước Minh và Công đoàn IAMES cũng đạt danh hiệu tổ Công đoàn xuất sắc.

Công đoàn IAMES nhận đạt danh hiệu tổ Công đoàn xuất sắc

Về danh hiệu do Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông trao tặng, có 05 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 24 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Ngoài ra, Công đoàn IAMES còn khen thưởng và trao tặng cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn: 01 cá nhân đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc, 01cá nhân được khen thưởng chuyên đề “Văn hóa – Thể thao”, 01 cá nhân được khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

PGS.TS. Lê Phước Minh phổ biến công tác hoạt động chung của IAMES năm 2020

Tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng nhấn mạnh, năm 2020 tiếp tục kế thừa những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2019, phương châm hành động năm 2020 của Viện Hàn lâm là Sáng tạo - Hành động - Kỷ cương - Phát triển”. Trên tinh thần đó, tất cả các hoạt động đều phải tiến hành nghiêm túc, các cá nhân phải thực hiện nghiêm các quy định của Viện hàn lâm cũng như của IAMES để phát huy cao nhất tinh thần đổi mới, khuyến khích sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, từng bước hướng tới sự chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Theo đó, Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông sẽ quán triệt tốt các định hướng của Viện Hàn lâm trong đó tập trung vào một số định hướng công tác sau:

1. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

2. Thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3. Xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về kỷ cương lao động.

 Tiếp theo đó, toàn thể công chức, viên chức và người lao động IAMES đã ký đăng ký thi đua năm 2020.