Thứ ba, ngày 29 tháng 09 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Thông báo tổ chức thi tuyển viên chức
Ngày đăng: 10/05/2019

Thực hiện công văn số 856/TB-KHXH của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về việc tổ chức thi tuyển viên chức khối đơn vị nghiên cứu quốc tế, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thông báo tổ chức thi tuyển viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu thi tuyển:

03 viên chức gồm:

- 01 nghiên cứu viên nghiên cứu Kinh tế, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

- 01 nghiên cứu viên nghiên cứu Chính trị - Xã hội, tốt nghiệp chuyên ngành Triết học, Chính trị học, Xã hội học

- 01 nghiên cứu viên nghiên cứu Hợp tác phát triển, tốt nghiệp chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quản trị kinh doanh.

2. Nội dung, hình thức thi tuyển:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm

Nội dung thi gồm 3 phần: Kiến thức chung; Ngoại ngữ Tiếng Anh; Tin học.

Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ

- Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyên dụng, cụ thể do Hội đồng thi tuyển hướng dẫn.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Thang điểm: 100 điểm.

- Thời gian thi: 180 phút.

3. Hồ sơ dự tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyên viên chức (theo Mẫu);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh, có dấu giáp lai ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyên;

c) Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thâm quyền chứng thực;

đ) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yều cầu của vị trí dự tuyển, chứng chỉ ngoại ngữ, tín học được cơ quan có thâm quyền chứng thực. Đối với văn bằng đo cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có giấy chứng nhận văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khi trúng tuyên thí sinh phải xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ nêu trên để Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thẩm tra, xác minh trước khi ra quyết định tuyển dụng.

 e) Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do cơ sở y tế đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thầm quyền chứng thực;

g) Bốn (04) phong bì đán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh mẫu cỡ 4x6 mới chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây.

3.2. Hồ sơ dự tuyển của từng cá nhân được bỏ vào túi hồ sơ cỡ 24 cm x 32cm. Ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số điện thoại và địa chỉ liên lạc, trên túi hồ sơ. Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không đạt yêu cầu, thí sinh không trúng tuyển.

3.3. Trong kỳ tuyển dụng viên chức này, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí tuyển dụng, do đó chỉ lập và nộp 01 bộ hỗ sơ theo quy định, nếu vi phạm sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

3.4. Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp giả mạo hồ sơ, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, bị xử lý theo quy định và không được tham gia dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

4. Thời gian, địa điếm tiệp nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển

4.1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi

a) Thời gian nhận hồ sơ:

Trong giờ hành chính, từ ngày 03/5/2019 đến ngày 02/6/2019 (trừ thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

b) Địa điểm nhận hồ sơ:

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Phòng Tổ chức - Hành chính, phòng 204, số 37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: Bà Nguyễn Phương Anh

 Số ĐTDĐ: 094 8011768;

 Số ĐTCQ: 024 38328587

• Thí sinh dự tuyển phải trực tiếp đến nộp hồ sơ, không tiếp nhận hồ sơ do người khác nộp thay hoặc hồ sơ gửi qua bưu điện.

• Chỉ tiếp nhận các hồ sơ đầy đủ theo quy định, có Giấy biên nhận hồ sơ.

4.2. Lệ phí thi

Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức./.

 

* Các thông tin chi tiết về Điều kiện đăng ký dự tuyển; Chỉ tiêu tuyển dụng; Nội dung, hình thức thi tuyển; Hồ sơ dự tuyển; Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển các thí sinh liên hệ trực tiếp với phòng Tổ chức - Hành chính hoặc truy cập vào file "Thông báo tuyển dụng"gửi kèm dưới đây.

Thông báo tuyển dụng