Chủ nhật, ngày 07 tháng 06 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Thông báo triệu tập thí sinh, vòng 2 thi tuyển viên chức khối các đơn vị quốc tế
Ngày đăng: 24/08/2019


THÔNG BÁO

Hội đồng thi tuyển viên chức Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh, thời gian thi, địa điểm thi (vòng 2) kỳ thi tuyển viên chức khối các đơn vị nghiên cứu quốc tế.

Chi tiết xem tại tài liệu gửi kèm: Thông báo thi tuyển (vòng 2)

Trân trọng thông báo!