Thứ bảy, ngày 17 tháng 04 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Chương trình Tọa đàm: “Chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương: Luận cứ khoa học và thực tiễn”
Ngày đăng: 23/09/2020

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM

VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHITRUNG ĐÔNG

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG:

LUẬN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN

Thời gian:                 Từ 13.30-16.30 ngày 25/9/2020 (Thứ 6).

Địa điểm:                  Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre,

                                    số 6 đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, TP. Bến Tre

 

Thời gian

 

Nội dung

Người thực hiện

 

13:30 – 14:00

 

Đón tiếp đại biểu

 

BTC

14:00 – 14:10

Phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Minh Cảnh,

Giám đốc Sở KH&ĐT Bến Tre

Phần I

Khoa học và Thực tiễn trong xây dựng CL&KHPT KT-XH ĐP

 

14:1015:00

Báo cáo đề dẫn

Ông Lê Phước Minh,

Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Thảo luận

Chủ trì:

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở KH&ĐT

Ông Lê Phước Minh, Viện trưởng

15:00-15:15

 

Tea Break

 

 

Phần II

Góp ý Dự thảo 4, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

 

15:15 - 16:15

Phát biểu đề dẫn

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở KH&ĐT

Báo cáo tổng hợp góp ý kiến của một số chuyên gia, nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Ông Lê Phước Minh, Viện trưởng

 

Các ý kiến góp ý khác

 

 

Thảo luận

Chủ trì:

Ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở KH&ĐT

16:1516:30

Phát biểu Kết luận

Ông Lê Phước Minh, Viện trưởng Ông Nguyễn Minh Cảnh, Giám đốc Sở KH&ĐT