Thứ bảy, ngày 23 tháng 01 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
Ngày đăng: 30/12/2019

Ngày 25/12/2019, tại 37 Kim Mã Thượng, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Tham dự buổi Lễ có TS. Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm); ThS. Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ cùng đại diện một số ban chức năng thuộc Viện Hàn lâm.

Về phía Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Viện), có PGS.TS. Lê Phước Minh – Viện trưởng; TS. Kiều Thanh Nga – Phó Viện trưởng; PGS.TS. Trần Thị Lan Hương – Tổng Biên tập Tạp chí nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông cùng toàn thể cán bộ viên chức, công chức của IAMES.

 

PGS.TS.Lê Phước Minh –Viện trưởng IAMES phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS.Lê Phước Minh –Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã trình bày bản Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Báo cáo nêu rõ, trong năm qua, Viện đã có nhiều thành tích nổi bật trên hầu hết các lĩnh vực công tác, bao gồm nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ trẻ, hoạt động hợp tác quốc tế, công tác quản lý, điều hành, tổ chức, kế hoạch – tài chính, thông tin, thư viện, tạp chí… Báo cáo khẳng định, trong năm 2019 hoạt động của Viện đã đi vào nề nếp, cán bộ của Viện đã thể hiện sự trưởng thành về nhiều mặt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019, Viện đã nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam 03 đề tài cấp Bộ giai đoạn 2017 - 2018 với kết quả 01 đề tài đạt loại xuất sắc, 02 đề tài đạt loại khá; cả 03 đề tài cấp Bộ nói trên đã gửi nhà Xuất bản KHXH và đang chờ ra sách. Giai đoạn 2019 - 2020 Viện đang thực hiện đúng tiến độ 05 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ, một số đề tài đã tổ chức hội thảo khoa học, các công việc nghiên cứu cũng đã hoàn thành trên 50%, đảm bảo hoàn thiện sớm trong năm 2020 để nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm. Đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở năm 2019, Viện thực hiện 11 đề tài cấp cơ sở với kết quả nghiệm thu đạt loại khá. Đối tượng thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp cơ sở là các cán bộ nghiên cứu thuộc các phòng nghiên cứu và cán bộ thuộc khối chức năng có trình độ từ Thạc sĩ trở lên. Trong năm 2019, ngoài thực hiện 01 Hội thảo quốc tế hàng năm do Viện Hàn lâm giao, Viện đã khai thác các mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước thực hiện một số hội thảo, tọa đàm khoa học (02 Hội thảo Quốc tế, 03 Tọa đàm quốc tế; 02 Hội thảo, 02 tọa đàm cấp Viện.

Trong công tác nhân sự,  Tính đến tháng 12 năm 2019, Viện có 28 công chức, viên chức và người lao động, trong đó có 03 Phó giáo sư, 08 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 04 cử nhân, 01 trình độ khác. Đối với các phòng nghiên cứu có từ 4-5 viên chức có trình độ từ thạc sĩ trở lên, còn các phòng chức năng có từ 2-5 viên chức có trình độ từ cử nhân và thạc sĩ. Năm 2019, Viện đã tuyển dụng 02 viên chức làm công tác nghiên cứu có trình độ là thạc sĩ và cử nhân. Công tác tuyển dụng thực hiện theo hình thức thi tuyển tập trung tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trong công tác đào tạo - bồi dưỡng, trong năm 2019, số lượng công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong nước tăng nhiều so với các năm. Các lớp đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ sở đào tạo tổ chức. Cụ thể: có 02 viên chức hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh, có 02 viên chức đang theo học nghiên cứu sinh tại Học viện khoa học xã hội và Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, 03 viên chức theo học thạc sĩ. Đào tạo, bồi dưỡng theo các khóa học do Viện Hàn lâm tổ chức: 01 công chức và 02 viên chức đang tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị; 05 viên chức hoàn thành lớp trung cấp lý luận chính trị; 03 viên chức hoàn thành lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước về an ninh quốc phòng đối tượng 3; 06 viên chức hoàn thành lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; 02 công chức, viên chức hoàn thành lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý cấp Vụ Viện; 01 viên chức hoàn thành lớp bồi dưỡng chức danh nghiên cứu viên chính; 01 viên chức hoàn thành lớp nghiên cứu liên ngành; 01 viên chức đang tham dự lớp học về phân tích định lượng.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đánh giá cao những thành tích, kết quả công tác đã đạt được của Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông trong năm 2019, đồng thời mong muốn Viện tiếp tục phấn đấu để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

TS. Đặng Xuân Thanh – Phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm Phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự phối hợp của các đơn vị, ban chức năng để Viện thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết

 

 

Bích Ngọc

Nguồn: IAMES