Thứ tư, ngày 23 tháng 09 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hội thảo khoa học: Quan hệ hợp tác của Việt Nam với một số nước Trung Đông trong bối cảnh phát triển mới
Ngày đăng: 12/08/2020

Ngày 30/7/2020, tại trụ sở 37 kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Quan hệ hợp tác của Việt Nam với một số nước Trung Đông trong bối cảnh phát triển mới. Hội thảo thuộc chương trình đề tài cấp Bộ “Quan hệ hợp tác của Việt Nam với một số nước Trung Đông trong bối cảnh phát triển mới” do PGS.TS. Lê Phước Minh chủ  nhiệm.

Tham dự Hội thảo, có PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Viện); GS. Khaled Khalefa, Giám đốc Ủy ban đối ngoại Arab của Israel (tham gia trực tuyến); Đại sứ Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại UAE cùng các cán bộ của Viện.

Do diễn biến dịch bệnh Covid 19 phức tạp, Israel vẫn chưa mở đường bay quốc tế nên GS. Khaled Khalefa, Giám đốc Ủy ban đối ngoại Arab của Israel tham gia Hội thảo thông qua ứng dụng zoom. 

GS. Khaled Khalefa tham gia Hội thảo thông qua ứng dụng zoom

Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, khách mời PGS.TS. Lê Phước Minh, Viện trưởng IAMES phát biểu khai mạc Hội thảo. Hội thảo bắt đầu với tham luận của GS. Khaled Khalefa. GS chia sẻ các thông tin chung về tác động của đại dịch Covid 19 lên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại giao của Israel trong thời gian qua.

Sau phần tham luận và thảo luận với GS. Khaled Khalefa, Hội thảo tiếp tục lắng nghe 4 tham luận với các chủ đề:

- Thực trạng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE trong bối cảnh phát triển mới do Th.S Trần Hữu Đồng trình bày.

- Tiềm năng và triển vọng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UAE trong bối cảnh phát triển mới do Đại sứ Nguyễn Quang Khai trình bày.

- Thực trạng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel: Thành tựu và hạn chế do ThS. Phạm Kim Huế trình bày.

- Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arbia trong bối cảnh phát triển mới do TS. Đỗ Đức Hiệp trình bày.

Toàn cảnh Hội thảo

Các Tham luận được trình bày cặn kẽ, chỉ ra được các vấn đề cơ bản về quan hệ hợp tác của Việt Nam với một số nước Trung Đông và đáp ứng được yêu cầu đặt ra của đề tài. Tiếp nối 4 tham luận là phần thảo luận. Các vấn đề thảo luận xoay quanh việc làm rõ các nội dung cơ bản của chính sách đối ngoại của các nước Trung Đông; Hạn chế trong việc thúc đấy quan hệ hợp của Việt Nam với một số nước Trung Đông trong thời gian qua; Tìm hiểu về những trở ngại trong hợp tác du lịch, xuất khẩu lao động sang Trung Đông... Cuộc thảo luận cũng gợi mở thêm cho đề tài một số vấn đề cần làm rõ hơn để phục vụ tốt hơn nội dung chính của đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Lê Phước Minh làm chủ nhiệm.