Thứ tư, ngày 08 tháng 02 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Mời tham dự và viết bài cho Hội thảo quốc tế PCVAME-2021
Ngày đăng: 07/12/2021


HỘI THẢO QUỐC TẾ PCVAME-2021

 

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi & Trung Đông hậu COVID-19

Promoting the Cooperation between Vietnam and Africa & Middle East Post COVID-19 Pandemic

Thời gian: Thứ Năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Time:        Thursday 11st November 2021

Địa điểm trực tiếp: Hội trường 3D, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Số 01 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Offline Meeting Room: 3D Conference Hall, Vietnam Academy of Social Sciences, No 1. Lieu Giai Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam.

Trực tuyến: Zoom ID và Pass (Ban tổ chức sẽ gửi theo thông tin đăng ký)

Online Meeting: Zoom ID and Pass (to be sent accordingly to registration)

 

Lý do

Sau hai năm kể từ khi khởi phát, đại dịch Covid-19 hiện đang diễn biến vô cùng phức tạp với nhiều đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhanh trên toàn cầu. Việt Nam và các quốc gia châu Phi, Trung Đông chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. So với cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công toàn cầu năm 2008 – 2009, đại dịch Covid-19 khiến tất cả các quốc gia đều bị tác động bất ngờ. Khác với những cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trước đây, hệ quả dẫn đến sự mất cân đối lớn giữa cầu so với cung, đại dịch Covid-19 đã khiến cho cả nguồn cung lẫn nguồn cầu đều đồng thời bị gián đoạn. Quan hệ hợp tác toàn cầu, trong đó có quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông đã và đang đối diện với nhiều cam go, thách thức.

 

Rationales

After two years since the beginning of the Covid-19 pandemic, the current situation has been extremely complicated with a lot of outbreaks spreading rapidly in the world. Vietnam and African - the Middle Eastern countries have been heavily affected by Covid-19 pandemic. In comparison to the global financial crisis and public debt in 2008-2009, the Covid-19 pandemic has made all countries in the world unexpectedly impacted. Unlike the previous world economic crises which had resulted in the large imbalance between demand and supply, the Covid-19 pandemic has caused both supply and demand to be interrupted at the same time. Additionally, the international cooperation relations, of which the cooperation between Vietnam and African - the Middle Eastern countries have been facing a lot of difficulties and challenges.

 

Mục tiêu

Hội thảo quốc tế với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi - Trung Đông hậu Covid-19” (PCVME-2021) là diễn đàn của các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm trao đổi thông tin, phân tích, đánh giá thực trạng tác động Covid-19 tại các nước châu Phi và Trung Đông và Việt Nam. Qua đó các bên chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và tìm cách tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi - Trung Đông trong bối cảnh Covid-19 đang diễn ra và hậu Covid-19. Hội thảo sẽ góp phần tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án của Chính phủ Việt Nam về “Phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi giai đoạn 2016-2025”.

 

Objective

Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES) belonging to Vietnam Academy of Social Sciences (VASS) in cooperation with other partners organize the International Conference with the theme "Promoting the Cooperation between Vietnam and African- the Middle Eastern Countries Post Covid-19 Pandemic” (PCVAME-2021). The International Conference (PCVAME – 2021) will be a forum for the domestic and foreign policy makers, researchers, organizations and enterprises to exchange information, analyze and assess the current situation of Covid-19 impacts in African - the Middle Eastern countries and Vietnam. Thereby, we share experiences to respond and find solutions to overcome difficulties in the cooperative relations between Vietnam and African- the Middle Eastern countries in the context of the ongoing Covid-19 and post-Covid-19 pandemic. The International Conference (PCVAME-2021) will contribute to the effective implementation of the Vietnamese Government’s Project on “Developing the Relations between Vietnam and the Middle Eastern & African Countries in the period of 2016-2025”.

 

Lịch trình đăng ký và tham dự hội thảo:

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/GmobhYMkSxDgSKma9


Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Đỗ Đức Hiệp.

Tel / Whatsapp / Zalo: 0913589777

Email: doduchiep@iames.gov.vn

 

Conference Registration

Please register at: https://forms.gle/GmobhYMkSxDgSKma9


For further information, please contact

Mr: Do Duc Hiep (PhD.)

Tel / Whatsapp / Zalo: 0913589777

Email: doduchiep@iames.gov.vn

 

 

 

20/10/2021

 

 

Hạn cuối nhận bài tóm tắt

Deadline to receive abstracts

Ban tổ chức sẽ gửi phản hồi trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận tóm tắt (abstract)

Độ dài: không quá 300 từ.

The Conference Organizers will send the response within 2 working days of receiving the abstract.

Abstract length: not more than 300 words

10/11/2021

Hạn cuối đăng ký tham dự đối với người không gửi bài

Deadline for registration to attend

 

15/11/2021

Hạn cuối nhận bài toàn văn in kỷ yếu (ISBN) (không bắt buộc)

Deadline for submitting a full paper for the conference ISBN proceedings

(not conpulsory)

Ban tổ chức sẽ gửi phản hồi trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận bài toàn văn

The Conference Organizers will send a response within 4 working days of receiving the full paper.

Paper length: 3000-5000 words.

 

Chương trình dự kiến

Proposed Agenda

 

Thời gian

Time

(Hanoi time)

Nội dung

Contents

Chủ trì và Tham luận chính

Chairs and Panelist  (to be confirmed)

13:30-14:00

Registration (đăng ký đại biểu)

 

14:00-14:15

Opening Remarks (Khai mạc)

·   Leader from Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)

Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH (VASS)

·   Leader from Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs (MOFA)

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao (MOFA)

·   Leader from Vietnam Union of Friendship Organizations (VUFO)

Lãnh đạo Liện hiệp các TCHNVN (VUFO)

·   Representative of International Organization of Francophone in Asia

Trưởng Đại diện Tổ chức Pháp Ngữ (OIF)

14:15-15:15

Session 1 (Phiên 1)

Cooperation between Vietnam and African - the Middle Eastern countries in the Context of the Covid-19 Pandemic.

 

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông trong bối cảnh đại dịch Covid-19

·  Director of Middle East - Africa Department (MOFA)

Vụ trưởng Vụ Trung Đông & Châu Phi, MOFA

·  Ambassador of the Kingdom of Morocco in Vietnam

Đại sứ Vương quốc Ma-Rốc tại Việt Nam

·  Director of the Brenthurst Foundation, South Africa

Giám đốc Quỹ Brenthurst, Nam Phi.

·  President of Vietnam Africa Economic Cooperation Alliance (VAECA)

Chủ tịch Liên hiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Châu Phi

 

Open Discussion (Thảo luận phiên 1)

 

15:15-15:30

Coffee Break (Nghỉ giải lao)

 

15:30-16:30

 

Session 2 (Phiên 2)

The Impact of Covid-19 on Socio-Economic Development of Vietnam and some African and Middle Eastern Countries.

 

Tác động của Covid-19 đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và một số nước châu Phi và Trung Đông.

 

·  Director General of Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES)

Viện trưởng Viện NC Châu Phi và Trung Đông (IAMES)

·  Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia in The Socialist Republic of Vietnam

Đại sứ Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam

·  Director of Vietnam Halal Center (VHC) Giám đốc Trung tâm Halal Việt Nam (VHC)

·  Ambassador of The Socialist Republic of Vietnam in Kuwait

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait

Open Discussion (Thảo luận phiên 2)

 

16:30-17:30

 

Session 3 (Phiên 3)

Promoting the Cooperation based on Advantages between Vietnam and Africa  - the Middle East in the Post-Covid-19 Pandemic.

 

Thúc đẩy quan hệ hợp tác dựa trên các lợi thế giữa Việt Nam với châu Phi và Trung Đông thời kỳ hậu Covid-19

 

·  Vice President of Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS)

Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

·  Director of VEDICO Agriculture Group (Sierra Leone)

Giám đốc Tập đoàn Nông nghiệp VEDICO tại Sirra Leone

·  President of the Nigeria-Vietnam Chamber of Commerce and Industry (NVCCI)

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nigeria - Việt Nam (NVCCI) Nigeria

·  Ambassador of The Socialist Republic of Vietnam in Tanzania

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Tanzania

Open Discussion (Thảo luận phiên 3)

 

17:30-17:45

Closing Remarks (Kết luận)

 

·  Leader from Vietnam Academy of Social Sciences (VASS)

Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH (VASS)

·  Director General of Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES)

Viện trưởng Viện NC Châu Phi và Trung Đông

 

 

Đơn vị đồng hành

Organizing Partners 

-     

-        

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Đỗ Đức Hiệp.

Tel / Whatsapp / Zalo: 0913589777

Email: doduchiep@iames.gov.vn