Thứ năm, ngày 19 tháng 09 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tọa đàm khoa học: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hàm ý chính sách đối với Việt Nam
Ngày đăng: 09/09/2016


Những cuộc Cách mạng công nghiệp trong lịch sử thế giới

Ngày 30 tháng 9 năm 2016, Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông  tổ chức tọa đàm khoa học với nội dung “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: một số đặc trưng, tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam”tại trụ sở 37 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội.
Chủ trì buổi tọa đàm khoa học là TS. Nguyễn Mạnh Hùng. Tọa đàm còn có sự tham gia của các cán bộ Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.
Sau khi khái lược về lịch sử của bốn cuộc Cách mạng công nghiệp trên thế giới từ năm 1784 đến giai đoạn những năm 2000, TS. Nguyễn Mạnh Hùng đã nêu bật lên những đặc trưng, quy mô, tác động của các cuộc Cách mạng công nghiệp qua từng thời kỳ. Tọa đàm đặc biệt đi sâu tìm hiểu vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra trên toàn thế giới. Đồng thời, nhấn mạnh những khác biệt và tác động của cuộc cách mạng này trên các phương diện kinh tế - xã hội đối với thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng. Từ đó, mở ra những đề xuất và giải pháp tham khảo cho tình hình Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Sau phần trình bày của TS. Nguyễn Mạnh Hùng, tọa đàm đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận và trao đổi xoay quanh chủ đề này. Nhiều ý kiến trao đổi về thực trạng phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam hiện nay, khả năng đón nhận cơ hội từ cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và những thách thức đặt ra cần giải quyết. Tọa đàm đã thành công tốt đẹp và mở ra nhiều hướng nghiên cứu thú vị về khả năng thích ứng của khu vực châu Phi – Trung Đông trước cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 này.