Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tọa đàm khoa học: “Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp 4.0 tại Israel: thực trạng và gợi ý chính sách cho Việt Nam”
Ngày đăng: 25/04/2022

Sáng 23/12/2021, tại phòng họp Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (IAMES), 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp 4.0 tại Israel: thực trạng và gợi ý chính sách cho Việt Nam” thuộc đề tài cấp Bộ: “Xây dựng hệ sinh thái công nghiệp 4.0 tại Israel: thực trạng và gợi ý chính sách cho Việt Nam” Mã số: 253/HĐKH-KHXH do TS. Đinh Công Hoàng làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự tọa đàm về phía Viện có TS. Lê Kim Sa, Phó Viện trưởng IAMES; Các cán bộ Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông.

Về phía khách mời có TS. Phan Minh Đức - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ThS. Hoàng Trung Hiếu -  Viện Chiến lược Chính sách Công thương, Bộ Công Thương; ThS. Hoàng Thị Lan – Học viện Ngoại giao.

Sau phát biểu khai mạc của TS. Đinh Công Hoàng, tọa đàm đã lắng nghe các báo các viên trình bày 04 tham luận xoay quanh chủ đề như: Hệ sinh thái công nghiệp 4.0: một số vấn đề lý luận; Hệ sinh thái công nghiệp 4.0 của Israel; Xây dựng Hệ sinh thái công nghiệp 4.0 của Đức: kinh nghiệm và gợi mở cho Việt Nam; Xây dựng Hệ sinh thái công nghiệp 4.0 của Trung Quốc: kinh nghiệm và gợi mở cho Việt Nam.

Các tham luận đều xoay quanh các vấn đề liên quan đến vấn đề Hệ sinh thái công nghiệp 4.0 và đáp ứng được yêu cầu của đề tài đặt ra. Tiếp nối 4 tham luận là phần thảo luận. Các vấn đề thảo luận đã việc làm rõ nội hàm khái niệm Hệ sinh thái công nghiệp 4.0; Đặc trưng, lợi ích của hệ sinh thái công nghiệp 4.0; Cấu trúc hệ sinh thái công nghiệp 4.0; Bài học kinh nghiệm cho việt Nam từ góc nhìn hệ sinh thái công nghiệp 4.0 của các nước Israel, Đức, Trung Quốc… Cuộc thảo luận cũng gợi mở thêm cho đề tài một số vấn đề cần làm rõ hơn để phục vụ tốt hơn nội dung chính của đề tài cấp Bộ do TS. Đinh Công Hoàng làm chủ nhiệm.

           Tọa đàm đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 14g30 cùng ngày.