Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Ngày đăng: 12/01/2010
Các hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật của IAMES trong năm 2009 bao gồm:

- Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 02 năm 2009: IAMES tiếp đón Đoàn quan chức cấp cao Châu Phi gồm 13 thành viên đến từ Nam Phi, Zimbabwe, Zambia, Mozambique nhằm tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế giữa Việt Nam và các nước Châu Phi. Đoàn có 02 ngày làm việc tại Hà Nội và 03 ngày làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh;

 
 

- Ngày 12/03/2009: IAMES đón tiếp Đại diện của Ngân hàng phát triển Italia đến thăm và làm việc với IAMES;

 

- Ngày 24/03/2009: IAMES đón tiếp 03 quan chức ngoại giao của Israel tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;

- Ngày 04/08/2009: IAMES đón tiếp Đại sứ và Bí thư thứ nhất Nam Phi đến thăm và làm việc tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông;

- Ngày 11/09/2009: IAMES đón tiếp 01 chuyên gia nghiên cứu về HIV của Pháp đến và làm việc tại IAMES;

- Từ ngày 17 đến ngày 22 tháng 10 năm 2009: IAMES đón tiếp Đoàn quan chức và các học giả nghiên cứu về nông nghiệp và kinh tế của Châu Phi gồm 15 người đến từ Nam Phi, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Hoa Kỳ, Australia, Costa Rica sang Việt Nam tham dự Hội thảo quốc tế“Chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp và nông thôn giữa Việt Nam và Châu Phi”;

 

- Ngày 24/10/2009: IAMES đón tiếp Giám đốc Quỹ Tempton của Mỹ đến làm việc và thiết lập quan hệ hợp tác nghiên cứu giữa Quỹ Tempton và IAMES;

- Ngày 04/11/2009: IAMES đón tiếp Đại sứ Israel mới tại Viện NC Châu Phi và Trung Đông;

- Trong chuyến công tác tại UAE từ 7 đến 16/11/2009, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Trung Đông và ký kết Văn bản hợp tác giữa IAMES với Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh (UAE). Đây là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng quạn hệ hợp tác và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu về Trung Đông của IAMES.