Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông và Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh (UAE)
Ngày đăng: 29/01/2010
Ngày 11/11/2009, tại Dubai (UAE), PGS.TS. Đỗ Đức Định, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông (Việt Nam) đã ký kết văn bản ghi nhớ về hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Vùng Vịnh (UAE). Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc tế của Viện với các đối tác tại Trung Đông.