Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Thổ Nhĩ Kỳ và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020
Ngày đăng: 11/09/2014


Ấn phẩm khoa học của tác giả PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông được xuất bản đầu năm 2013. Nội dung chính của ấn phẩm gồm có các chương, mục như sau:

 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ

1.1. Lãnh thổ, vị trí địa lý, dân số, tài nguyên thiên nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý và lãnh thổ

1.1.2. Dân số

1.1.3. Tài nguyên thiên nhiên

1.2. Sơ lược lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ

1.2.1. Người Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà nước của người Thổ

1.2.2. Đế chế Ottoman

1.2.3. Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

1.3. Thực trạng phát triển kinh tế

1.3.1. Phát triển kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thời kỳ 1923 - 2000

1.3.2. Nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2000 đến nay

1.4. Tính đặc thù của hệ thống chính trị

1.4.1. Cơ cấu Nhà nước

1.4.2. Đảng Công lý và Phát triển (AKP)

1.5. Đặc điểm văn hóa

1.5.1. Ngôn ngữ và văn học

1.5.2. Tôn giáo

1.5.3. Một vài nhận định

CHƯƠNG 2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỔI BẬT CỦA CỘNG HÒA THỔ NHĨ KỲ

2.1. Cải cách để gia nhập Liên Minh Châu Âu

2.1.1. Quan điểm từ hai phía về vấn đề hội nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ

2.1.2. Thực trạng quan hệ hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ - EU

2.1.3. Một số nội dung cải cách thành công của Thổ Nhĩ Kỳ

2.1.4. Một vài nhận định

2.2. Phát triển quan hệ đặc biệt với Hoa Kỳ.

2.2.1. Chính sách Trung Đông của Hoa Kỳ và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ

2.2.2. Quan hệ đặc biệt Thổ Nhĩ Kỳ - Hoa Kỳ

2.2.2.1. Những diễn biến nổi bật trong quan hệ song phương

2.2.2.2. Quan hệ thương mại, đầu tư

2.2.2.3. Hợp tác an ninh, quốc phòng

2.2.3. Một vài nhận định

2.3. Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Trung Đông.

2.3.1. Chính sách Trung Đông của Thổ Nhĩ Kỳ

2.3.2. Những động thái nổi bật trong quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với khu vực Trung Đông

2.3.3. Thổ Nhĩ Kỳ và biến động Mùa xuân Arab

2.3.4. Một vài nhận định

CHƯƠNG 3. NHỮNG LỢI THẾ CỦA THỔ NHĨ KỲ TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ VÀ KHẢ NĂNG HỢP TÁC VỚI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020

3.1. Những lợi thế của Thổ Nhĩ Kỳ trong trong quan hệ quốc tế.

3.1.1. Lợi thế dài hạn của tốc độ tăng trưởng và quy mô kinh tế

3.1.2. Lợi thế của quy mô dân số và triển vọng nhân khẩu học

3.1.3. Lợi thế hình thành từ những khác biệt của mô hình nhà nước

3.2. Lợi thế của Việt Nam và thực trạng quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ

3.2.1. Những lợi thế của Việt Nam trong hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ

3.2.2. Thực trạng quan hệ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn hiện nay

3.3. Đánh giá, kiến nghị về khả năng hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2020

3.3.1. Đánh giá tổng thể

3.3.2. Kiến nghị về biện pháp phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ đến năm 2020

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO