Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Danh mục hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2013
Ngày đăng: 10/09/2014

DANH MỤC HỆ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ THỰC HIỆN NĂM 2013

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ,  khoa học

Chủ nhiệm đề tài,

nhiệm vụ1

Quan hệ quốc tế tại Bắc Phi - Trung Đông thời kỳ hậu Mùa xuân Arab: Yếu tố dầu mỏ và hướng tiếp cận của Việt Nam.

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2013 và 2014)

PGS. TS. Bùi Nhật Quang

 

2

Những thay đổi chính trị chủ yếu tại Bắc Phi - Trung Đông thời kỳ hậu mùa xuân Arab và tác động đến Việt Nam.

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2013 và 2014)

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiền

 

3

Biến động Hồi giáo tại  Trung Đông - Bắc Phi thời kỳ hậu "Mùa xuân Arab".

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2013 và 2014)

Th.S. Nguyễn Thị Thu Hằng

 

4

Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia Châu Phi – Trung Đông”

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2013 và 2015)

TS. Lê Đức Hạnh