Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Danh mục hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2015
Ngày đăng: 10/09/2014

DANH MỤC HỆ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ THỰC HIỆN NĂM 2015

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

 

TT

Tên đề tài, nhiệm vụ,  khoa học

Chủ nhiệm đề tài,

nhiệm vụ 

1

Cục diện chính trị - an ninh mới tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi tác động đối với thế giới, khu vực và Việt Nam

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2015 và 2016)

 

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hiền


2

Mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên ở một số nước châu Phi: Những vấn đề đặt ra.

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2015 và 2016)

TS. Trần Thị Lan Hương


3

Islam với chính trị ở một số quốc gia Trung Đông

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2015 và 2016)

TS. Lê Đức Hạnh

 


4

Cải cách thể chế kinh tế ở một số nước châu Phi: Những bài học thành công và thất bại.

(Đề tài thực hiện trong 2 năm: 2015 và 2016)

TS. Nguyễn Mạnh Hùng