Thứ ba, ngày 03 tháng 10 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Danh mục hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2013
Ngày đăng: 10/09/2014

DANH MỤC HỆ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2013

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNGTT

Tên đề tài, nhiệm vụ khoa học

Chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ

1

Cải tổ kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo ở Cộng hòa Thống nhất Tanzania

PGS. TS. Đỗ Đức Định

 

2

Vấn đề sở hữu đất đai ở Châu Phi và gợi ý cho Việt Nam qua nghiên cứu một số trường hợp thành công.

TS. Trần Thị Lan Hương

3

Thực trạng thâm nhập thị trường Châu Phi của Trung Quốc: Một số quốc gia điển hình

Th.S. Nguyễn Xuân Bách

4

Đói nghèo và xóa đói giảm nghèo tại khu vực Bắc Phi

Th. S. Trần Mai Trang

5

Bình đẳng giới tại Trung Đông: Vấn đề giáo dục, đào tạo đối với phụ nữ

Th.S. Vũ Thị Thanh

 

6

Viện trợ phát triển chính thức của Liên minh châu Âu cho một số quốc gia châu Phi và hàm ý cho Việt Nam

Th.S. Kiều Thanh Nga

7

Quan hệ thương mại hàng hóa Việt Nam - Trung Đông thời kỳ hậu Mùa xuân Arab

Th.S. Lê Quang Thắng

8

Công nghệ nông nghiệp ở Israel và khả năng hợp tác với Việt Nam 

Th.S. Trần Thùy Phương

9

Cộng hòa Angola và khả năng hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

Trần Anh Đức