Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Danh mục hệ đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2014
Ngày đăng: 10/09/2014

DANH MỤC HỆ ĐỀ TÀI, NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ THỰC HIỆN NĂM 2014

CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG

 

TT

Tên đề tài khoa học

Chủ nhiệm đề tài

1

Sở hữu đất đai ở châu Phi và gợi ý cho Việt Nam qua nghiên cứu một số trường hợp thất bại.

TS. Trần Thị Lan Hương

2

Quá trình tư nhân hóa ở Israel và một số gợi ý cho Việt Nam.

TH.S. Trần Thùy Phương

3

Một vài nét tiêu biểu của văn hóa truyền thống khu vực Châu Phi cận Sahara.

TH.S. Lê Bích Ngọc

4

Bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập: Thực trạng và một số bài học kinh nghiệm.

TH.S. Trần Mai Trang

5

Một vài nét về địa vị của người phụ nữ trong xã hội Saudi Arabia.

TH.S. Vũ Thị Thanh

6

Đánh giá việc sử dụng viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Liên minh Châu Âu đối với một số quốc gia Châu Phi - Hàm ý cho Việt Nam.

TH.S. Kiều Thanh Nga

7

Một số nhân tố tác động tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông.

TH.S. Lê Quang Thắng

8

An ninh lương thực ở Châu Phi: Thực trạng và bài học kinh nghiệm.

Trần Anh Đức

9

An ninh nguồn nước lưu vực sông Nile và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

TH.S. Phạm Thị Kim Huế

10

Thực trạng viện trợ quốc tế  cho giải quyết đại dịch HIV-AIDS tại Châu Phi giai đoạn hiện nay.

TH.S. Nguyễn Thị Hằng

11

Hợp tác và cạnh tranh Iran - Saudi Arabia trong lĩnh vực dầu mỏ và một số bài học kinh nghiệm.

Bùi Ngọc Tú

12

Vai trò của ngôn ngữ và văn hóa Pháp ngữ tại châu Phi.

Nguyễn Sơn Nam