Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Biến động địa Hồi giáo tại Trung Đông – Bắc Phi thời kỳ hậu Mùa xuân Arab
Ngày đăng: 17/10/2014

Chủ nhiệm đề tài. Th.S NCV chính Nguyễn Thị Thu Hằng

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 

 

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

1- Làm rõ khái niệm địa Hồi giáo các hướng tiếp cận vấn đề địa Hồi giáo của khu vực các quốc gia Trung Đông – Bắc Phi trong lịch sử và hiện tại qua các tư liệu nước ngoài.

2- Chỉ ta những dịch chuyển về mặt địa lý, phương thức hoạt động, tính chất và tác động của các dòng Hồi giáo đến tình hình chính trị xã hội khác tại khu vực Bắc Phi – Trung Đông trong biến động chính trị Mùa xuân Arab.

3- Đánh giá và sự đoán xu hướng có tính chất làn sóng trong khu vực của địa Hồi giáo đối với tình hình chính trị - xã hội và chính sách của một số quốc gia Trung Đông sau biến cố chính trị Mùa xuân Arab.

4- Đóng góp một số phân tích đa chiều về các vấn đề Hồi giáo Trung Đông trong thế giới hiện đại.

5- Gợi ý hướng tiếp cận phù hợp với vấn đề địa Hồi giáo Trung Đông, thiết thực đối với quan hệ ngoại giao của Việt Nam với khu vực Trung Đông và đối với vấn đề tôn giáo-nhân quyền, tôn giáo-văn hóa và sự phát triển bền vững của Việt Nam.