Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Cộng hòa Hồi giáo Iran và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020
Ngày đăng: 23/10/2014

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trần Văn Tùng

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad

 

Tính cấp thiết của đề tài:

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã gây ảnh hưởng lớn cho kinh tế Việt Nam và kinh tế của Iran. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ, EU, Nhật Bản giảm mạnh. Đồng thời giá dầu giảm ảnh hưởng tới kinh tế chính trị xã hội của Iran. Trước tình hình đó, Việt Nam đã có một số chính sách mở rộng hợp tác kinh tế với khu vực Trung Đông để thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư và phục hồi nhịp độ tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt là Chính phủ đề ra dự án thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Đông giai đoạn 2008 – 2015. Việt Nam và Iran đã có quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác kinh tế từ lâu. Iran là quốc gia có GDP gần 400 tỷ USD, có công nghiệp hiện đại, đặc biệt công nghiệp hạt nhân, quân sự và nguồn tài nguyên phong phú có ảnh hưởng lớn tại Trung Đông những quan hệ hợp tác này chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Do đó, việc nghiên cứu đề tài này để tìm ra những khâu đột phá về chính sách hợp tác, lĩnh vực hợp tác, cơ chế hợp tác theo tôi là rất quan trọng.

Với những lý do trên, việc thực hiện đề tài nghiên cứu “Cộng hòa Hồi giáo Iran và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020” là thực sự cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn và ý nghĩa khoa học cao.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Tìm hiểu những đặc điểm lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Những đặc điểm đó tác động như thế nào tới quá trình phát triển và hợp tác.

- Nghiên cứu một số khía cạnh nổi bật về thành quả phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh của Iran trong nền kinh tế khu vực Trung Đông và quan hệ với kinh tế thế giới.

- Đề xuất những cơ hội, nội dung, lĩnh vực và giải pháp hợp tác giữa Việt Nam và Iran về kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục. Đối sách của Việt Nam trước những biến đổi gần đây tại Iran.