Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Đánh giá tổng quát khả năng hợp tác của Việt Nam với các đối tác chủ yếu ở châu Phi và Trung Đông
Ngày đăng: 23/10/2014

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Đỗ Đức Định

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


                  


Mục tiêu nghiên cứu và tính cấp thiết của đề tài:

Trong các lĩnh vực và hình thức hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi – Trung Đông từ trước đến nay, hợp tác song phương đã trở thành lĩnh vực hợp tác phát triển nhanh và hiệu quả nhất. Để góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Phi và Trung Đông, thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ về châu Phi – Trung Đông từ nay đến năm 2015, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu trong hai năm 2011 và 2012 là nghiên cứu các quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các quốc gia đối tác chủ yếu mà Việt Nam đã có quan hệ tốt và có nhiều triển vọng phát triển tốt hơn ở hai khu vực trên. Trong khuôn khổ đề tài chung của Viện về “Nghiên cứu những quốc gia trọng điểm tại Châu Phi – Trung Đông và khả năng hợp tác của Việt Nam đến năm 2020”, đề tài này tập trung nghiên cứu chủ đề “Đánh giá tổng quát khả năng hợp tác của Việt Nam với các đối tác chủ yếu ở châu Phi và Trung Đông”. Đây là đề tài có tính bao quát của chương trình, do đó nó rất cần thiết cho việc hoàn thành chương trình.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu chính sau đây:

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và triển khai thực hiện các văn kiện đại hội Đảng lần thứ XI, các chương trình hành động của chính phủ đối với khu vực Châu Phi và Trung Đông.

- Cung cấp những dữ liệu, thông tin cơ bản, hệ thống và đặc điểm chính cho việc lựa chọn và xác định các quốc gia đối tác chủ yếu của Việt Nam ở châu Phi và Trung Đông, trong đó trọng tâm là 4 quốc gia đối tác chủ yếu bao gồm: Algeria, Iran, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ.

- Nêu ra những mặt nổi bật của mỗi quốc gia, xác định những lĩnh vực hợp tác thiết thực và hiệu quả nhất, có thế mạnh nhất trong các quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với từng nước hoặc nhóm nước trong số các nước trọng điểm trên.