Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Những thay đổi chính trị chủ yếu tại Bắc Phi- Trung Đông thời kỳ hậu Mùa xuân Arab và tác động đến Việt Nam
Ngày đăng: 17/10/2014

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


 


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục đích cuối cùng của đề tài là chỉ ra và nghiên cứu những thay đổi chính trị chủ yếu tại khu vực Bắc Phi – Trung Đông thời kỳ hậu Mùa xuân Arab và tác động của những thay đổi đó đến Việt Nam.

Để thực hiện được mục đích đó, đề tài phải thực hiện được các mục tiêu cụ thể sau đây:

1- Tìm hiểu bối cảnh chung và đặc điểm chính trị nói riêng trong khu vực Bắc Phi – Trung Đông thời kỳ trước khi diễn ra phong trào Mùa xuân Arab

2- Tìm hiểu những đặc điểm nổi bật của phong trào Mùa xuân Arab tại bắc Phi – Trung Đông, các nguyên nhân gây nên phong trào, bối cảnh mới trong khu vực do phong trào này mang lại và hệ quả chung của phong trào.

3- Chọn một số nước điển hình trong phong trào Mùa xuân Arab, như các nước: Ai Cập, Tunisia, Lybia, Iran, Yemen, Syria, Saudi Arabia, để thực hiện nghiên cứu trường hợp nhằm chỉ ra những sự thay đổi chính trị diễn ra như thế nào và đạt được ở mức độ nào, kết quả cụ thể ra sao. So sánh các thay đổi đó giữa các nước lựa chọn.

4- Lựa chọn, tìm hiểu, phân tích các thay đổi chính trị cơ bản trong khu vực Bắc Phi – Trung Đông thông qua nghiên cứu trên các phương diện: hệ quả về chính trịc ủa biến động gây ra; cải cách chính trị, hình thái nhà nước và hệ thống chính trị, đảng phái và các lực lượng chính trị, vai trò của các nhà lãnh đạo và thủ lĩnh chính trị, vai trò của quần chúng nhân dân trong hệ thống chính trị.

5- Dự báo các xu hướng chính trị chủ yếu của khu vực này. Đánh giá ảnh hưởng và tác động của các thay đổi chính trị cũng như các xu hướng chính trị tại Bắc Phi – Trung Đông đến Việt Nam; rút ra những kinh nghiệm cần thiết, hữu ích; đưa ra những gợi ý về hướng tiếp cận và đối ngoại của Việt Nam đối với khu vực này thời kỳ hậu Mùa xuân Arab.