Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Quốc gia Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 2020
Ngày đăng: 23/10/2014

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thanh Hiền

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 


Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

Mục đích cuối cùng của đề tài là nghiên cứu Algeria với tư cách là một trong những quốc gia trọng điểm tại khu vực Bắc Phi nói riêng và ở châu Phi nói chung để từ đó tìm hiểu các khả năng tăng cường và mở rộng hợp tác của Việt Nam với quốc gia này đến năm 2020.

Để thực hiện được mục đích đó, đề tài phải thực hiện được các mục tiêu cụ thể sau đây:

1- Tìm hiểu các vấn đề cơ bản của Algeria.

2- Tìm hiểu những đặc điểm nổi bật trong quá trình phát triển của Algeria và của quan hệ hợp tác Algeria – Việt Nam.

3- Tìm hiểu các lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh, khả năng và phương thức hợp tác bổ sung của hai nước Algeria và Việt Nam; đánh giá triển vọng của sự hợp tác này đến năm 2020.