Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tình hình kinh tế, chính trị của châu Phi và Trung Đông năm 2011
Ngày đăng: 23/10/2014

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Kiều Thanh Nga

Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

 


Tính cấp thiết của nhiệm vụ nghiên cứu:

Xu thế hợp tác và hội nhập đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ trên toàn thế giới khiến cho nhu cầu xích lại gần nhau để hợp tác cùng phát triển giữa các nước, các khu vực ngày càng lớn. Trong bối cảnh này, các nước phải tự điều chỉnh chính sách, mở cửa và khai thác những cơ hội của mình, đặc biệt là khai thác những thị trường mới mẻ và tiềm năng. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Cho đến nay, Việt Nam đã có nhiều quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại với hầu hết các nước, các vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó đặc biệt ưu tiên với các khu vực có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, có nhiều điểm tương đồng và là thị trường mới, nhiều tiềm năng, trong đó có khu vực châu Phi và Trung Đông. Đây là hai thị trường được chính phủ Việt Nam đánh giá có tầm quan trọng, là thị trường đầy tiềm năng đối với Việt Nam.

Với ưu thế là có mối quan hệ chính trị ngoại giao tốt đẹp, có nền tảng là các mối quan hệ thông qua các chương trình trao đổi chuyên gia từ những năm 1960 với các nước châu Phi, có hợp tác xuất khẩu lao động, chuyên gia với các nước Trung Đông, cho đến nay Việt Nam đã thúc đẩy quan hệ kinh thế, thương mại với hai thị trường này ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Chiến lược trọng tâm của Chính phủ Việt Nam trong hợp tác với hai khu vực này được th hiện thông qua hai Chương trình hành động quốc gia đó là: “Chương trình hành động thúc đẩy quan h hợp tác Việt Nam - châu Phi giai đoạn 2004 - 2010” và ˝Chương trình hành động thúc đẩy quan h hợp tác Việt Nam - Trung Đông giai đoạn 2008 - 2015˝, đã và đang được triển khai mạnh mẽ.

Để cung cấp các thông tin cập nhật về hai khu vực này, qua đó phân tích và đánh giá về tình hình chính trị, kinh tế của châu Phi và Trung Đông trong từng năm đồng thời dự báo xu hướng tình hình kinh tế, chính trị của châu Phi và Trung Đông trong các năm kế tiếp và sự tác động của nó đến mối quan hệ với Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, hàng năm Viện nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông đã thực hiện Báo cáo thường niên về tình hình kinh tế, chính trị của châu Phi và Trung Đông. Đây là báo cáo nghiên cứu thiết thực cung cấp những thông tin, kiến thức cho các doanh nghiệp, các tổ chức tư nhân khi kinh doanh tại hai thị trường này, đồng thời đóng góp một số ý kiến cho quá trình hoạch định chính sách của Nhà nước nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa giữa Việt Nam với khu vực châu Phi và Trung Đông. Vì vậy, nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ: Tình hình kinh tế, chính trị của châu Phi và Trung Đông năm 2012” là thực sự cần thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cũng như tính thời sự cao.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Cung cấp thông tin, số liệu và các sự kiện trong lĩnh vực kinh tế, chính trị của khu vực châu Phi và Trung Đông trong năm 2012.

- Trên cơ sở đó, đánh giá về kết quả, phân tích nguyên nhân của tình hình kinh tế, chính trị châu Phi và Trung Đông trong năm 2012, đồng thời dự báo tình hình kinh tế, chính trị của hai khu vực này trong những năm tiếp theo

- Nghiên cứu về quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực châu Phi và Trung Đông trong năm 2012, qua đó đánh giá những thành tựu đạt được, phân tích  nguyên nhân, dự báo triển vọng quan hệ hợp tác trong những năm tiếp theo. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác của Việt Nam với khu vực châu Phi và Trung Đông.