Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
An ninh nguồn nước lưu vực sông Nile và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Ngày đăng: 24/12/2014

Chủ nhiệm đề tài: Th.S. Phạm Thị Kim Huế

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


1. Tính cấp thiết của đề tài

Nước có ý nghĩa sống còn đối với cuộc sống con người. Trong những năm gần đây, quá trình phát triển kinh tế xã hội, sự gia tăng dân số, quá trình đô thị hoá của tất cả các quốc gia trên thế giới không những đòi hỏi nhu cầu về nước cho sản xuất và dân sinh ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng mà ngược lại còn tác động tiêu cực đến nguồn nước và tài nguyên nước. Nên việc bảo đảm an ninh nguồn nước là vấn đề vô cùng quan trọng của tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia lưu vực sông Nile và các quốc gia lưu vực sông Mekong.

Sông Nile là con sông có chiều dài lớn nhất thế giới và là lưu vực quan trọng nhất của châu Phi với diện tích rộng hơn 3 triệu km2 tương đương 1/10 diện tích châu Phi. Nước sông Nile cùng với các nhánh phụ và lượng mưa có thể đủ cung cấp nước cho ngành nông nghiệp của 11quốc gia cùng chia sẻ nguồn nước con sông này là: Ai Cập, Bắc Sudan, Nam Sudan, Ethiopia, Uganda, Tanzania, Kenya, Eritrea, Rwanda, Burundi và CHDC Congo. Việc phát triển kinh tế xã hội của các quốc gia lưu vực sông Nile mà cụ thể nguồn thu nhập, nguồn nuôi sống quan trọng nhất của phần lớn dân cư lưu vực sông Nile gắn chặt với nguồn nước sông Nile. Do vậy nếu không có các biện pháp, chính sách quản lý nguồn nước một các hiệu quả và toàn diện nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước lưu vực sông Nile thì chính bản thân các quốc gia lưu vực sông Nile sẽ phải gánh chịu trực tiếp những hậu quả không lường. Hơn thế nữa, việc mất an ninh nguồn nước lưu vực sông Nile sẽ là nguy cơ tạo xung đột, đe doạ không chỉ an ninh quốc gia của các nước lưu vực sông Nile mà cả lục địa châu Phi và thế giới.

 Cũng như nhiều quốc gia khác, Việt Nam có nhu cầu lớn về sử dụng nước để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế xã hội, trong khi cả nước có khoảng 208 con sông lớn nhỏ thì có đến 126 con sông có nguồn từ nước ngoài chảy vào nội địa, đáng kể nhất là 8 lưu vực sông liên quốc gia như lưu vực sông Mekong, sông Hồng, sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai. Là quốc gia nằm ở hạ nguồn sông Mekong - con sông có chiều dài 4.200km với diện tích lưu vực rộng 795.000 km2 chảy qua Trung Quốc, Myanmar, Camphuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, nên việc đảm bảo an ninh nguồn nước lưu vực Mekong có ý nghĩa sống còn và là vấn đề vô cùng quan trọng đối với Việt Nam.

Chính vì vậy, việc lựa chọn đề tài “An ninh nguồn nước lưu vực sông Nile và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” là cần thiết và có ý nghĩa khoa học nhằm tìm hiểu thực trạng an ninh nguồn nước lưu vực sông Nile cũng như những ứng xử của các quốc gia lưu vực sông Nile nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước lưu vực sông Nile, để từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam.

2. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ:

1. Khái quát lưu vực sông Nile

2. Thực trạng an ninh nguồn nước lưu vực sông Nile

3. Ứng xử của các quốc gia lưu vực sông Nile nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước lưu vực sông Nile và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam