Thứ tư, ngày 28 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Bình đẳng giới tại Trung Đông: Vấn đề giáo dục đào tạo đối với phụ nữ
Ngày đăng: 16/09/2014

Người thực hiện: Th.S. Vũ Thị Thanh
Viện Nghiên cứu châu Phi và Trung ĐôngMỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hiện nay, với những tiến bộ vượt bậc về khoa học, kỹ thuật và công nghệ đặc biệt là vấn đề tri thức đóng vai trò quan trọng trong lực lượng sản xuất trực tiếp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đang kéo theo nhiều biến đổi to lớn trong đời sống tinh thần, văn hóa xã hội. Con người được giải phóng, vai trò của phụ nữ được khẳng định và đề cao. Tuy nhiên, vấn đề bình đẳng giữa nam và nữ một cách toàn diện vẫn chưa thực sự diễn ra như mong muốn của chúng ta. Ở một số quốc gia, đặc biệt là ở những nước kinh tế phát triển, người dân có điều kiện sống cao, trình độ học vấn cao, tư duy nhạy bén và nhận thức vấn đề thoáng đạt nhưng tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại. Ở những nước kém phát triển, kinh tế khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu thì tình trạng bất bình đẳng giữa nam và nữ còn là một vấn đề phổ biến, diễn ra thường xuyên với mọi thành phần trong xã hội. Bất bình đẳng giới ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển kinh tế thế giới nói chung và các nước chậm phát triển nói riêng. Kết quả là cuộc sống người dân khổ cực, nghèo đói, không được quan tâm đúng mực đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Do đó, vấn đề đấu tranh bình đẳng giới đang một chủ đề quan trọng của rất nhiều cuộc thảo luận, nghiên cứu và cải cách chính sách trong hơn nửa thế kỷ qua trên toàn thế giới.

 Tại Trung Đông, nơi đã có những tiến bộ trong việc thu hẹp khoảng cách về giới trong những năm qua, tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng vẫn còn tồn tại, đặc biệt là bất bình đẳng trong giáo dục đối với phụ nữ đang là vấn đề nghiêm trọng do ảnh hưởng của luật pháp, luật Hồi giáo và quan niệm xã hội. Bất bình đẳng giới ảnh hưởng không tốt đến chất lượng nguồn nhân lực, bất bình đẳng giới khiến phụ nữ Trung Đông không được giáo dục tốt nên khả năng tham gia vào thị trường lao động của họ là rất kém. Vì vậy, đề tài nghiên cứu này được coi là cần thiết nhằm tìm hiểu, làm rõ vấn đề bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo đối với phụ nữ ở các nước Trung Đông. Từ đó chỉ ra những nguyên nhân và hậu quả của vấn đề bất bình đẳng giới trong giáo dục đối với phụ nữ. Đưa ra một vài kiến nghị, giải pháp về vấn đề bình đẳng giới trong giáo dục tại khu vực Trung Đông và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

 2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu về vấn đề bình đẳng giới tại Trung Đông trong giáo dục đối với phụ nữ. Trên cơ sở định hướng như vậy, đề tài sẽ đi vào làm rõ các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, nghiên cứu và làm rõ về vấn đề bình đẳng giới ở Trung Đông hiện nay như bình đẳng giới về kinh tế, chính trị, giáo dục, trong gia đình và xã hội.

Thứ hai, nghiên cứu và làm rõ vấn đề bình đẳng giới trong giáo dục của phụ nữ ở Trung Đông, thực trạng giáo dục của phụ nữ Trung Đông, hệ quả của vấn đề bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo đối với phụ nữ.

Thứ ba,  Đánh giá, nhận định và đưa ra một vài giải pháp về vấn đề bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo đối với phụ nữ ở Trung Đông để phục vụ cho Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề bình đẳng giới trong giáo dục đào tạo đối với phụ nữ Trung Đông, đặc biệt là các quốc gia còn tuân thủ nghiêm ngặt luật Sharia.

- Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề giáo dục đào tạo của phụ nữ ở các quốc gia Vùng Vịnh và một số quốc gia khác ở Trung Đông, chủ yếu từ năm 2003 đến nay.

4. Nội dung nghiên cứu

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tham khảo, đề tài gồm 2 chương:

Chương I: Tổng quan về bình đẳng giới ở Trung Đông hiện nay

Chương II: Bình đẳng giới trong giáo dục đối với phụ nữ Trung Đông.