Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Cải cách kinh tế - xã hội ở Tanzania so sánh với đổi mới ở Việt Nam và quan hệ hợp tác Việt Nam - Tanzania
Ngày đăng: 10/09/2014


Người thực hiện: PGS.TS Đỗ Đức Định

Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
 


MỤC LỤC


I. Cải cách kinh tế xã hội ở Tanzania

1.1. Tiến trình cải cách từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường ở Tanzania

1.2. Nội dung và kết quả của cải cách, nguyên nhân thành, bại

1.3. Triển vọng và giải pháp thực hiện Tầm nhìn 2025

II. So sánh cải cách ở Tanzania với đổi mới ở Việt Nam và quan hệ hợp tác Việt Nam – Tanzania

2.1. So sánh cải cách kinh tế - xã hội ở Tanzania với đổi mới ở Việt Nam

2.2. Quan hệ hợp tác Việt Nam – Tanzania

Nhận xét - Kết luận

Phụ lục: Một số dữ liệu cơ bản về Tanzania

Tài liệu tham khảo 

Bài viết nghiên cứu tiến trình cải cách kinh tế - xã hội ở Tanzania từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường. Mục đích của bài viết không chỉ nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm thông tin, tư liệu mới và sát thực về một nền kinh tế Đông Phi mà lâu nay ở Việt Nam ít người biết đến, phân tích thực trạng của nền kinh tế đó cùng những nguyên nhân dẫn đến cải cách, những bài học về sự thành, bại của cải cách, mà còn nhằm so sánh những tương đồng và khác biệt giữa cải cách kinh tế - xã hội ở một nước châu Phi như Tanzania với công cuộc đổi mới ở Việt Nam, đồng thời từ đó tìm hiểu và gợi mở những khả năng hợp tác kinh tế - xã hội của Việt Nam với Tanzania cũng như với các nước khác ở châu Phi mà nước ta đã có quan hệ truyền thống, hữu nghị từ khi cùng nhau đấu tranh giải phóng đất nước, giành độc lập dân tộc từ giữa thế kỷ XX.

Những vấn đề chính được đề cập tới trong bài viết này gồm:

 1- Tiến trình cải cách từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trường ở Tanzania;

2- Nội dung và kết quả của cải cách, nguyên nhân thành, bại;

3- Triển vọng và giải pháp thực hiện Tầm nhìn 2025;

4- So sánh cải cách ở Tanzania với đổi mới ở Việt Nam và quan hệ hợp tác Việt Nam – Tanzania.