Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Công nghệ nông nghiệp ở Israel và khả năng hợp tác với Việt Nam
Ngày đăng: 16/09/2014

Người thực hiện: Th.S. Trần Thùy Phương
Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tếLỜI MỞ ĐẦU

 

1. Lý do nghiên cứu: 

Israel là một trong các quốc gia được đánh giá là nhỏ nhất ở Trung Đông có diện tích 20.770 km2, mật độ dân số 341 người/km2, tiếp giáp với 5 nước Palestine, Ai Cập, Jordan, Syria và Lebanon. Nông nghiệp Israel phải đương đầu với khá nhiều khó khăn như khí hậu sa mạc khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi… nên chính phủ Israel rất chú trọng áp dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và  đã đạt nhiều thành công trong việc khắc phục điều kiện khô hạn, sử dụng hiệu quả diện tích đất trồng trọt, tận dụng tối đa nguồn nước tưới khan hiếm, tăng cường hiệu quả cho nông nghiệp. 

Từ một đất nước mà phần lớn là hoang mạc, chỉ 20% đất đai có thể gieo trồng, Israel đã không chỉ sản xuất hàng hoá cung cấp đủ nhu cầu đất nước mà còn xuất khẩu khoảng 1,3 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp hàng năm. Đó là nhờ áp dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Sự phát triển của các thiết bị nhà kính, các biện pháp nhân giống hạt và gia súc, công nghệ phân bón, công nghệ hoá chất... đã đưa nông nghiệp Israel đạt được những thành công trong điều kiện khí hậu, địa lý rất khó khăn.

Là một đất nước công nghiệp, nhưng hiện nay hầu hết lương thực thực phẩm thiết yếu ở Israel đều được sản xuất trong nước; như sữa bò, gia cầm, các loại hoa, quả, rau; chỉ bổ sung một phần bởi nhập khẩu, chủ yếu là lúa gạo, cây có dầu, thịt, cà phê, cô ca, đường... Hơn nữa, người nông dân đã học cách phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường. Israel đã thành công trong việc áp dụng rộng rãi các phương pháp nông trại tiên tiến để tăng năng suất nông nghiệp và hướng ra xuất khẩu.

Chính vì những lý do đó, việc nghiên cứu đề tài “Công nghệ nông nghiệp ở Israel và khả năng hợp tác với Việt Nam” để tìm hiểu về thực trạng hoạt động công nghệ nông nghiệp ở Israel và khả năng hợp tác trong việc phát triển quan hệ hợp tác công nghệ nông nghiệp giữa Việt Nam với Israel là thực sự cần thiết và có ý nghĩa thực tế, nhằm tìm hiểu về thực trạng phát triển của công nghệ nông nghiệp ở Israel, từ đó, gợi mở những khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Israel ở lĩnh vực rất quan trọng và đầy tiềm năng này.

        2. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu về công nghệ nông nghiệp ở Israel và khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp giữa Việt Nam và Israel.

Xuất phát từ mục tiêu tổng quát đó, đề tài sẽ tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau: +)Nghiên cứu về công nghệ nông nghiệp ở Israel, +)Nghiên cứu về khả năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp giữa Israel và Việt Nam.

3. Tình hình nghiên cứu:

Hầu như các công trình nghiên cứu về khoa học công nghệ của Israel và công nghệ nông nghiệp của Israel đều là các công trình từ nước ngoài. Cụ thể là

Nghiên cứu về khoa học công nghệ của Israel có các công trình sau:

1.     Dan Senor and Saul Singer (2009), Start-up Nation - The Story of Israel’s Economic Miracle, A Council on Foreign Relations Book. 

2.       Michel Bard (editor) and Elie Berman (2012), The Israel Briefing Book -  The Source for Everything You Need to Know About Israel, American-Israeli Cooperative Enterprise Inc.

      Nghiên cứu về phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp ở Israel có các tác phẩm sau:

3.       Israel Export and International Cooperation Institute (2012), Israel’s Agriculture, In cooperation with Ministry of Agriculture and Rural Development; Ministry of Industry, Trade and Labour; Ministry of Foreign Affair. Đây là công trình nghiên cứu về tình hình phát triển nông nghiệp nói chung và xuất khẩu nông nghiệp nói riêng của Israel do Viện Nghiên cứu Hợp tác Quốc tế và Xuất khẩu của Israel thực hiện.

4.     Jon Fedler (Dec 2002), “Focus on Israel: Israel’s Agriculture in the 21st century”.

5.       Jon Fedler (Dec 2002), “Focus on Israel: Israel’s Agriculture in the 21st century”.

6.   Ministry of Agriculture and Rural Development  - The Israel Export and International Cooperation Institute (2003), “Israel’s Agriculture”.

7.   Simon Griver (Jan 2002), “Facets of the Israeli Economy - Agro-Technology”.

8.   The Israel Export and International Cooperation Institute (2003), “Israel’s Agrotechnology Industry ”.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài sẽ là ngành công nghệ nông nghiệp ở Israel.

Phạm vi nghiên cứu: Về không gian, đề tài sẽ tập trung làm rõ chính sách, thực trạng và triển vọng phát triển của ngành công nghệ nông nghiệp ở Israel; từ đó nghiên cứu thực trạng và triển vọng tăng cường khả năng hợp tác giữa Việt Nam và Israel trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp. Về thời gian, đề tài sẽ tập trung nghiên cứu từ năm 1985 trở lại đây bởi đó là thời điểm nước này tiến hành chuyển đổi nền kinh tế, định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại hoá, tập trung phát triển các ngành công nghiệp hiện đại, công nghệ cao và các ngành dịch vụ linh hoạt; đầu tư phát triển nông nghiệp song là nền nông nghiệp rất hiện đại, áp dụng hiệu quả những tiến bộ của khoa học công nghệ. Tuy nhiên, đề tài cũng có thể sẽ nghiên cứu trước năm 1985 để đối chiếu, so sánh.

5. Phương pháp nghiên cứu:

Để đạt mục tiêu nghiên cứu đặt ra, đề tài sẽ phải trải qua các công đoạn chính sau: Thứ nhất, sưu tầm, lựa chọn các tài liệu có liên quan trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu ở trong và ngoài nước; Thứ hai, xử lý tài liệu, đánh giá phân tích rút ra các kết luận khoa học về bản chất, đặc điểm và xu hướng phát triển của các nhiệm vụ nghiên cứu đã đề ra. Trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị mang tính thực tiễn.

Như vậy, phương pháp nghiên cứu sẽ kết hợp giữa thu thập tài liệu thứ cấp hiện có với quá trình phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, v.v... Các kết quả nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài sẽ được kế thừa và trong quá trình nghiên cứu, đồng thời đề tài sẽ luôn soi chiếu vào tình hình thực tế hiện nay để đánh giá phân tích và đưa ra dự báo, kiến nghị.

6.Nội dung nghiên cứu:

Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:

Chương I. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển khoa học công nghệ cao ở Israel.

Chương II. Chính sách và thực trạng phát triển công nghệ nông nghiệp ở Israel

Chương III. Tăng cường khả năng hợp tác phát triển khoa học công nghệ nông nghiệp giữa Israel và Việt Nam