Thứ năm, ngày 30 tháng 03 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Bẫy thu nhập trung bình tại các quốc gia Trung Đông – Bắc Phi và một vài gợi ý cho Việt Nam
Ngày đăng: 03/04/2015


Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông giới thiệu cuốn sách “Bẫy thu nhập trung bình tại các quốc gia Trung Đông – Bắc Phi và một vài gợi ý cho Việt Nam” xuất bản tháng 3 năm 2015, do tập thể tác giả PGS.TS Bùi Nhật Quang, TS. Trần Thị Lan Hương, TS. Phạm Ngọc Lãng (đồng chủ biên). Công trình nghiên cứu này là kết quả của đề tài khoa học do Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ và Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì thực hiện.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc chủ đề mới đang được quan tâm, tuy đã được các học giả trên thế giới nhắc đến nhiều nhưng chưa thực sự được xem xét, đánh giá một cách cập nhật, đầy đủ và có hệ thống tại Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm:

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH TẠI CÁC QUỐC GIA TRUNG ĐÔNG – BẮC PHI

CHƯƠNG 2. BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH TẠI TRUNG ĐÔNG – BẮC PHI: MỘT SỐ QUỐC GIA ĐIỂN HÌNH

CHƯƠNG 3. BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH TẠI VIỆT NAM: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ TRUNG ĐÔNG - BẮC PHI VÀ KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH