Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Châu Phi và Trung Đông năm 2008 những vấn đề và sự kiện nổi bật
Ngày đăng: 11/09/2014         Hàng năm thế giới luôn chứng kiến rất nhiều sự kiện diễn ra. Bức tranh tổng thể của năm 2008 so với năm 2007 có khá nhiều mảng tối mà rõ nét nhất là trong lĩnh vực kinh tế. Thế giới không chỉ dừng lại ở vấn đề lạm phát mà đã thực sự chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và bước vào suy thoái kinh tế. Hệ lụy của nó rất trầm trọng, ảnh hưởng to lớn đến mọi mặt của dời sống xã hội: khủng hoảng lương thực, giá lương thực chủ yeus tăng gần 70% so với năm 2007, chứng khoản sụt giảm, xuất nhập khẩu khó khăn, đời sống của nhân dân lao động bấp bệnh. Tất cả những vấn đề này góp phần làm nên hoặc làm trầm trọng hơn sự bất ổn về chính trị và xã hội ở nhiều quốc gia và khu vực.
Nằm trong bối cảnh chung của thế giới, khu vực châu Phi và Trung Đông cũng không thể chịu những ảnh hưởng nói trên. Tuy nhiên, với những đặc thù riêng về địa lý, địa – chính trị, trình độ phát triển kinh tế và mức độ hội nhập nên khu vực này có những đặc điểm phát triển riêng và đây cũng là vấn đề cần tìm hiểu.
Sách dày 215 trang, với nội dung như sau:
Phần I: Châu Phi năm 2008: những vấn đề và sự kiện nổi bật
I.             Lĩnh vực kinh tế
II.          Lĩnh vực chính trị - an ninh
III.       Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường
 
Phần II: Trung Đông năm 2008
I.             Lĩnh vực kinh tế
II.          Lĩnh vực chính trị - an ninh
III.       Lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường
 
Phần III: Quan hệ của Việt Nam với khu vực Châu Phi – Trung Đông năm 2008
I.             Quan hệ Việt Nam – châu Phi
II.          Quan hệ Việt Nam Trung Đông