Thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước Châu Phi
Ngày đăng: 11/09/2014Nhắc tới châu Phi, hầu hết người ta đều liên tưởng tới chiến tranh, nghèo đói, bệnh tật và nhiều vấn đề xã hội khác. Thật không may, những hình ảnh ấy lại đang hiển hiện ở châu Phi; mặc dù không phải tất cả song phản ánh một sự tàn khốc đang diễn ra ở nhiều nước trong châu lục. Đứng trước những thách thức ấy, châu Phi đang từng ngày cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực giải quyết những vấn đề trên, cũng nhằm thực hiện Mục tiêu Thiên nhiên kỷ. Động lực chính để thực hiện những mục tiêu này chắc chắn xuất phát từ bản thân châu Phi, tuy nhiên quốc tế cũng có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ châu lục này duy trì và ổn định hòa bình, tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển bền vững. Đặc biệt, châu Phi cần nỗ lực hết sức mới thể hiện đầy đủ vai trò, vị thế của mình trong kinh tế toàn cầu. Muốn vậy, châu lục này cần duy trì nguồn hỗ trợ phát triển chính thức đang có xu hướng suy giảm; khuyến khích, thúc đẩy dòng vốn đầu tư trực tiếp cả trong và ngoài nước, trong đó chú trọng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – được coi là công cụ bên ngoài hỗ trợ hiệu quả cho phát triển kinh tế.

Vậy thực trạng hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở châu lục này đã và đang diễn ra như thế nào? Hoạt động thu hút FDI ở mốt số quốc gia châu Phi tiêu biểu ra sao? Cuối cùng, từ tất cả những nghiên cứu đó, đánh giá về tình hình thu hút FDI vào châu lục, liên hệ và gợi ý gì cho hoạt động đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào châu Phi? Thực hiện ba mảng nghiên cứu lớn như trên nhằm mục tiêu cuối cùng là gợi ý, đề xuất những quản điểm để thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào thị trường châu Phi nói chung, một số quốc gia châu Phi tiêu biểu nói riêng. Đồng thời là tính cấp thiết để thực hiện công trình nghiên cứu “ Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước châu Phi”.

Nội dung chính của công trình gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào châu Phi: tìm hiểu môi trường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Châu Phi, động thái đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Châu Phi, cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài của châu Phi.

Chương 2: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một số nước Châu Phi tiêu biểu: Tập trung nghiên cứu hoạt động thu hút FDI ở một số quốc gia Châu Phi tiêu biểu

Chương 3: Một số nhận xét và gợi ý cho Việt Nam: Từ những nghiên cứu của chương 1 và chương 2 đưa ra triển vọng thu hút FDI vào Châu Phi nói chung, 5 quốc gia được lựa chọn nói riêng, từ đó tiến hành tìm hiểu tình hình đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào Châu Phi để đề xuất, gợi ý giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư trực tiếp của Việt Nam vào châu lục đang được đánh giá là rất tiềm năng này cũng như 5 quốc gia tiêu biểu được lựa chọn.