Thứ năm, ngày 09 tháng 12 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi đặc điểm và xu hướng
Ngày đăng: 11/09/2014

Nông nghiệp tại châu Phi hiện là một ngành kinh tế mang tính chất quan trọng sống còn ở khu vực, bởi hiện nay đại đa số người dân Châu Phi sống ở khu vực nông thôn và phụ thuộc vào nguồn lương thực, thực phẩm sản xuất trên đồng ruộng của họ. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp của khu vực này lại đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng bởi nhiều nguyên nhân như: mức tăng trưởng dân số quá nhanh, bệnh dịch triền miên khiến năng suất lao động nông nghiệp giảm, tăng trưởng kinh tế quá thấp, thiếu nguồn lực cho phát triển nông nghiệp...

Mặc dù chính phủ của các nước Châu Phi đã nỗ lực cải cách và phát triển nền nông nghiệp của đất nước mình và cố gắng kêu gọi sự hợp tác giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng tình trạng thiếu thốn lương thực và sản xuất nông nghiệp lạc hậu vẫn chưa được cải thiện.

     Tuy nhiên, Châu Phi không hề đơn độc trong quá trình giải quyết các khó khăn riêng của mình, có nhiều các chương trình, dự án hỗ trợ đã được thực hiện nhằm giúp Châu Phi vượt qua các giai đoạn khủng hoảng trì trệ đó ví dụ như chương trình phát triển nông nghiệp toàn diện của Châu Phi (CAADP) của Liên minh Châu Phi (AU) có sự hợp tác giúp đỡ của Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) nhằm mục đích giúp Châu Phi thoát khỏi khủng hoảng nông nghiệp đã được thực hiện. Sự giúp đỡ của các tổ chức đa phương khác như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng phát triển Châu Phi (AFDB) và các nhà tài trợ song phương như: Mỹ, các nước G8, Nhật Bản, Trung Quốc... ngày càng tăng.

     Nhằm cung cấp các thông tin hữu ích cho việc tìm hướng hợp tác lâu dài, hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp với Châu Phi, công trình “Hợp tác phát triển nông nghiệp ở Châu Phi đặc điểm và xu hướng do TS. Trần Thị Lan Hương chủ biên đã tập trung nghiên cứu và phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp ở Châu Phi hiện nay, những kết quả hợp tác ban đầu của nông nghiệp Châu Phi với thế giới bên ngoài và những cơ hội hợp tác của nông nghiệp Châu Phi trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Nông nghiệp Châu Phi và những nỗ lực hợp tác nông nghiệp ở Châu Phi thời gian qua;

Chương 2: Các đặc điểm xu hướng lớn trong hợp tác nông nghiệp ở một số nước Châu Phi giai đoạn 20011-2020;

Chương 3: Đánh giá chung và kiến nghị chính sách để nâng cao khả năng hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Châu Phi.