Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Kinh tế và chính trị thế giới 2013 triển vọng 2014
Ngày đăng: 29/09/2014

MỤC LỤC
 
BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2013 VÀ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2014
1.1. Tốc độ phục hồi tăng trưởng kinh tế toàn cầu từng bước được củng cố
1.2. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ phục hồi chưa đồng đều và vững chắc
1.3. Tăng trưởng thương mại thế giới vẫn ở mức thấp
1.4. Lạm phát toàn cầu tiếp tục được kiềm chế ở mức thấp
1.5. Vấn đề việc làm vẫn là gánh nặng chính sách
1.6. Thị trường tài chính thế giới đã vững mạnh hơn
1.7. Kinh tế toàn cầu sáng sủa hơn trong năm 2014
 
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI NĂM 2013 VÀ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2014
2.1. Môi trường an ninh thế giới tiếp tục bất ổn
2.2. Cạnh tranh chiến lược mạnh mẽ giữa các cường quốc
2.3. Chủ nghĩa khủng bố lan rộng trở lại
2.4. Xu hướng hội nhập và hợp tác để phát triển vẫn có những điểm sáng
2.5. Các rủi ro an ninh vẫn còn ở mức cao trong năm 2014
 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NĂM 2013
3.1. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
3.2. Vấn đề tranh chấp biển ở Đông Á
3.3. Tiến trình dân chủ hóa ở Ai Cập
3.4. Cuộc chiến Syria
3.5. Thử thách chính sách và niềm tin sau khủng hoảng kinh tế
3.6. Năm bản lề cho những thỏa thuận thương mại lịch sử
 
CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ MỘT SỐ NƯỚC VÀ KHU VỰC NĂM 2013 VÀ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2014
4.1. Mỹ
4.2. EU
4.3. Nhật Bản
4.4. Trung Quốc
4.5. ASEAN
 
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO