Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Nam Phi con đường tiến tới dân chủ công bằng và thịnh vượng
Ngày đăng: 11/09/2014   

 Cuốn sách “Nam Phi - Con đường tiến tới dân chủ, công bằng và thịnh vượng”, của PGS.TS Đỗ Đức Định sẽ đưa cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về quá trình phát triển của đất nước Nam Phi. Từ một vùng đất có nhiều bộ tộc, bộ lạc, bị xâm chiếm và trở thành thuộc địa sớm nhất của Châu Âu trong khu vực Châu Phi, bị thực dân Hà Lan đô hộ vào thế kỷ XV, thực dân Anh vào thế kỷ XIX, đã tiếp nhận nhiều đợt sóng nhập cư từ các nước phương tây, trở thành một quốc gia đa sắc tộc và đa ngôn ngữ nhất ở Châu Phi, một quốc gia chịu ách cai trị của chế độ Apacthai phân biệt chủng tộc kéo dài suốt từ năm 1948 đến 1994, Nam Phi đã làm một cuộc chính biến ngoạn mục, tổ chức thành công cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên vào năm 1994, thành lập nhà nước CH Nam Phi mới, mở ra thời kì mới cho sự phát triển của một đất nước rộng lớn với diện tích trên 1 triệu km2, dân số gần 50 triệu người, GDP gần 200 tỷ USD. Việt Nam sẽ học được bài học kinh nghiệm gì từ công cuộc cải cách của Nam Phi? Triển vọng về việc nâng tầm đối tác chiến lược giữa hai quốc gia Nam Phi - Việt Nam sẽ ra sao? 

Tất cả sẽ được trả lời trong cuốn sách dày 255 trang có nội dung cụ thể như sau:

Chương 1: Chế độ Apacthai từ độc trị tới suy tàn

I.              Thể chế chính trị của chế độ Apacthai

II.             Thực trạng kinh tế dưới chế độ Apacthai

III.            Hậu quả xã hội của chế độ Apacthai

IV.            Tiến trình đi đến chấm dứt chế độ Apacthai

 

Chương 2: Cải cách chính trị - kinh tế - xã hội ở Nam Phi dưới chế độ mới

I.              Các quan điểm cải cách

II.             Cải cách chính trị

III.            Cải cách kinh tế

IV.            Cải cách xã hội

V.              Đánh giá kết quả của cải cách

VI.            Chiến lược cải cách giai đoạn II và triển vọng

 

Chương 3: Kinh nghiệm cải cách của Nam Phi và nhu cầu nâng tầm đối tác chiến lược Việt Nam – Nam Phi

I.                 Kinh nghiệm cải cách của Nam Phi

II.                Nâng tầm đối tác chiến lược Việt Nam – Nam Phi