Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Tình hình chính trị - kinh tế cơ bản của Châu phi
Ngày đăng: 11/09/2014          Châu Phi có mối quan hệ hợp tác truyền thống với Việt Nam từ lâu. Mối quan hệ này ngày càng tăng nhanh và được mở rộng ra trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, nông nghiệp… Các nước châu Phi cũng coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa các quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam.
Tuy nhiên, để hiểu rõ về tình hình kinh tế chính trị ở châu Phi thì không phải doanh nghiệp hay tổ chức nào ở Việt Nam cũng biết.
Cuốn sách cung cấp thông tin về tình hình kinh tế chính trị của châu Phi góp phần thúc đẩy sự hợp tác, đối tác với các nước ở khu vực này  là cần thiết và phù hợp
Sách dầy 301 trang, với nội dung như sau:
Chương I: Tình hình chính trị và trình độ phát triển kinh tế của châu Phi
1.      Những đặc điểm cơ bản của thế chế chính trị
2.      Vai trò của châu Phi trong nền kinh tế thế giới
3.      Các tiềm năng kinh tế của châu Phi
4.      Thực trạng và trình độ phát triển kinh tế
Chương II: Quan hệ kinh tế đối ngoại của châu Phi
1.      Tình hình phát triển ngoại thương châu Phi
2.      Đầu tư nước ngoài vào châu Phi
3.      Viện trợ nước ngoài vào châu Phi
4.      Liên kết khu vực ở châu Phi
Chương III: Các vấn đề chính trị - kinh tế nan giải của châu Phi
1.      Chiến tranh và xung đột
2.      Nghèo đói và tụt hậu
3.      Nợ nước ngoài
4.      Dịch bệnh
Chương IV: Những xu hướng phát triển chính của châu Phi
1.      Tiếp tục dân chủ hóa và ngăn chặn xung đột
2.      Cải cách kinh tế theo hương thị trường
3.      Triển vọng kinh tế châu Phi đến năm 2010
Chương V: Hai nước điển hình của châu Phi
1.      Nam Phi – đầu tầu phát triển của châu Phi
2.      Tandania – Một điển hình của cải cách ở châu Phi
Chương VI: Đánh giá chung về khu vực châu Phi và quan hệ Việt Nam – châu Phi
1.      Đánh giá chung về châu Phi
2.      Quan hệ Việt Nam – châu Phi