Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
CHỌN NGÔN NGỮ:
Trung Đông những vấn đề và xu hướng kinh tế - chính trị trong bối cảnh quốc tế mới
Ngày đăng: 11/09/2014Trung Đông là khu vực có vị trí địa lý quan trọng, tiếp giáp với Châu Á và Châu Phi, giữa biển Địa Trung Hải và biển Ấn Độ Dương, chứa đựng một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng, đó là dầu lửa. Với dân số khoảng 350 triệu người, thị trường Trung Đông đang được nhà nước và các doanh nghiệp Việt Nam quân tâm, nhất là trong lĩnh vực hợp tác thương mại và xuất khẩu lao động. Từ năm 2005 đến nay, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Trung Đông hàng năm đã đật và vượt 1 tỷ USD, xuất khẩu lao động của Việt Nam sang Trung Đông khoảng 10.000 người.
Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, xuất khẩu lao động và các quan hệ hợp tác nhiều mặt khác giữa Việt nam và Trung Đông đang có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ khiến nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về khu vực này ở Việt Nam ngày càng trở nên thân thiết.
Sách gồm 313 trang, với nội dung như sau:
Chương I: Tình hình chính trị và kinh tế của Trung Đông hiện nay
I.     Vị trí địa lý, dân số và tài nguyên
II.   Thế chế và vai trò chính trị của Trung Đông
III.  Tiền năng và thực trạng phát triển kinh tế của Trung Đông
IV.   Một số nước điển hình ở Trung Đông
 
Chương II: Những vấn đề và xu hướng lớn đang diễn ra tại Trung đông
I.     Chiên tranh và xung đột
II.    Đạo Hội và những xu hướng hiện nay của đạo Hồi
III.   Dầu mỏ và an ninh năng lượng
IV.    Các xu hướng phát triển của Trung Đông trong thời gian tới
 
Chương III: Những vấn dề và giải pháp chủ yếu thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Đông
I.      Những vấn đề và giải pháp chủ yếu thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Trung Đông
II.     Thương mại – Lĩnh vực dẫn đầu các quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Đông
III.    Quan hệ Việt Nam – Trung Đông về ngoại giao và một số lĩnh vực khác