Thứ năm, ngày 20 tháng 06 năm 2019
CHỌN NGÔN NGỮ:
Nghiệm thu đề tài cấp bộ "Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến Việt Nam"
Ngày đăng: 23/12/2010

Thổ Nhĩ Kỳ - Một quốc gia Trung Đông đặc biệt

Ngày 10/12/2010, Hội đồng nghiệm thu chính thức của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã họp nghiệm thu đề tài cấp bộ theo Quyết định số 1586/QĐ-KHXH ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. 

- Tên đề tài: Một số vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông giai đoạn 2011 – 2020 và tác động đến Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Nhật Quang

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông

Hội đồng Nghiệm thu đã nhận xét về kết quả nghiên cứu đạt được và Chủ tịch hội đồng kết luận khẳng định đề tài khoa học cấp bộ đã đáp ứng tốt các yêu cầu nghiên cứu đặt ra và thực hiện đúng các nội dung đã ký kết trong hợp đồng khoa học giữa Chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì và cơ quan chủ quản. Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại khá. Nội dung của công trình nghiên cứu gồm có 5 chương như sau:

CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ KHU VỰC TRUNG ĐÔNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NỔI BẬT

1.1. Khu vực Trung Đông và các quốc gia Trung Đông

1.2. Thực trạng phát triển kinh tế các quốc gia Trung Đông

1.3. Trung Đông trong quan hệ quốc tế những năm gần đây

1.4. Xác định các vấn đề kinh tế, chính trị nổi bật của Trung Đông

CHƯƠNG 2. VẤN ĐỀ DẦU MỎ CỦA TRUNG ĐÔNG

2.1. Phân bố, trữ lượng dầu mỏ của thế giới và Trung Đông

2.2. Khai thác, chế biến và xuất khẩu dầu mỏ của Trung Đông

2.3. Thu nhập từ dầu mỏ và hoạt động đầu tư

2.4. Một vài nhận định về vấn đề dầu mỏ Trung Đông

CHƯƠNG 3. VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TẠI TRUNG ĐÔNG

3.1. Hồi giáo

3.2. Do thái giáo

3.3. Thiên chúa Giáo

3.4. Một vài nhận định về vấn đề tôn giáo tại Trung Đông

CHƯƠNG 4. QUAN HỆ CỦA CÁC NƯỚC LỚN VỚI KHU VỰC TRUNG ĐÔNG

4.1. Quan hệ của Hoa Kỳ với Trung Đông

4.2. Quan hệ của Liên bang Nga với Trung Đông

4.3. Quan hệ của Trung Quốc với Trung Đông

4.4. Một vài nhận định về vấn đề quan hệ của các nước lớn với khu vực Trung Đông

CHƯƠNG 5. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TẠI TRUNG ĐÔNG VÀ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020

5.1. Đánh giá, dự báo về vấn dề dầu mỏ Trung Đông

5.2. Đánh giá về tương quan ảnh hưởng của các tôn giáo và tác động tới các diễn biến khu vực

5.3. Đánh giá về tương quan ảnh hưởng  của các nước lớn tại Trung Đông

5.4. Tác động tới Việt Nam

Posted by IAMES