Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2014
Ngày đăng: 11/12/2014

Ngày 25/11/2014, Hội đồng Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu cấp Cơ sở của Viện nghiên cứu Châu Phi & Trung Đông đã thành lập dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét và đánh giá các kết quả nghiên cứu của 12 đề tài trong giai đoạn 2013 - 2014:

Hội đồng đã lắng nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả nghiên cứu chủ yếu đạt được trong 1 năm thực hiện. Hầu hết các đề tài đều nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ phía các thành viên Hội đồng nhằm hoàn thiện hơn nữa các kết quả nghiên cứu. Kết thúc quá trình nghiệm thu, tất cả các đề tài cơ sở năm 2014 đều được Hội đồng nhất trí cao trong việc đồng ý nghiệm thu 12 đề tài. Trong đó, có 8 đề tài đạt loại khá và 4 đề tài đạt so với yêu cầu.


TT

Tên đề tài khoa học

Chủ nhiệm đề tài

1

Sở hữu đất đai ở châu Phi và gợi ý cho Việt Nam qua nghiên cứu một số trường hợp thất bại.

TS. Trần Thị Lan Hương

2

Quá trình tư nhân hóa ở Israel và một số gợi ý cho Việt Nam.

TH.S. Trần Thùy Phương

3

Một vài nét tiêu biểu của văn hóa truyền thống khu vực Châu Phi cận Sahara.

TH.S. Lê Bích Ngọc

4

Bất bình đẳng thu nhập ở Ai Cập: Thực trạng và một số bài học kinh nghiệm.

TH.S. Trần Mai Trang

5

Một vài nét về địa vị của người phụ nữ trong xã hội Saudi Arabia.

TH.S. Vũ Thị Thanh

6

Đánh giá việc sử dụng viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Liên minh Châu Âu đối với một số quốc gia Châu Phi - Hàm ý cho Việt Nam.

TH.S. Kiều Thanh Nga

7

Một số nhân tố tác động tới xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Trung Đông.

TH.S. Lê Quang Thắng

8

An ninh lương thực ở Châu Phi: Thực trạng và bài học kinh nghiệm.

Trần Anh Đức

9

An ninh nguồn nước lưu vực sông Nile và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

TH.S. Phạm Thị Kim Huế

10

Thực trạng viện trợ quốc tế  cho giải quyết đại dịch HIV-AIDS tại Châu Phi giai đoạn hiện nay.

TH.S. Nguyễn Thị Hằng

11

Hợp tác và cạnh tranh Iran - Saudi Arabia trong lĩnh vực dầu mỏ và một số bài học kinh nghiệm.

Bùi Ngọc Tú

12

Vai trò của ngôn ngữ và văn hóa Pháp ngữ tại châu Phi.

Nguyễn Sơn Nam


Các độc giả quan tâm tới các đề tài khoa học này có thể tham khảo thông tin chi tiết về công trình nghiên cứu này tại Thư viện, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông hoặc liên hệ trực tiếp với Chủ nhiệm Đề tài.