Thứ năm, ngày 23 tháng 09 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Ảnh hưởng của Covid-19 đến thương mại và chuỗi giá trị ở châu Phi
Ngày đăng: 14/05/2021
Phạm Thành Công

Thạc sĩ, Viện Kinh tế Việt Nam


Đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn và ảnh hưởng không ch các vấn đề xã hội mà còn tác động tới kinh tế toàn cầu, đặc biệt là hoạt động thương mại. Theo báo cáo của Tổ chức thương mại thế giới đã phân tích thương mại toàn cầu giảm mạnh từ 13% đến 32% ở mọi khu vực và mọi lĩnh vực vào năm 2020. Ở châu Phi, khối lượng thương mại được dự báo sẽ giảm 8% đối với xuất khẩu và khoảng 16% đối với nhập khẩu vào năm 2020. Bài viết sau đây sẽ phân tích và đánh giá hoạt động thương mại và chuỗi giá trị của châu Phi trước đại dịch Covid-19.  

Từ khóa: thương mại, chuỗi giá trị, châu Phi, Covid-19