Thứ sáu, ngày 08 tháng 12 năm 2023
CHỌN NGÔN NGỮ:
Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với an ninh lương thực ở châu Phi
Ngày đăng: 22/09/2022


Lê Vân, Thạc sĩ Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông


TÓM TẮT

Đại dịch COVID-19 đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh lương thực ở châu Phi, nơi đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột. Chuỗi cung ứng, an ninh lương thực và dinh dưỡng, cũng như các chức năng sản xuất ở thời điểm hiện tại và tương lai sẽ phải chịu những tác động tiêu cực bởi một loạt các yếu tố liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19. Chính phủ của các quốc gia đã đưa ra các phản ứng chính sách nhằm giảm thiểu những tác động của đại dịch đối với hệ thống lương thực của châu lục, tuy nhiên, các phản ứng chính sách này đang làm gián đoạn các chuỗi cung ứng trong lĩnh vực nông nghiệp và làm trầm trọng thêm vấn đề mất an ninh lương thực và thiếu hụt dinh dưỡng trên khắp khu vực. Bài viết nêu rõ những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với an ninh lương thực châu Phi và đưa ra những biện pháp giúp châu Phi bảo đảm an ninh lương thực trong và sau đại dịch.

Từ khóa: An ninh lương thực, châu Phi, đại dịch COVID-19