Thứ hai, ngày 26 tháng 09 năm 2022
CHỌN NGÔN NGỮ:
Bia - Tế phẩm thánh khiết trong các nghi thức tôn giáo Ai cập cổ
Ngày đăng: 28/12/2021


Bùi Thị Ánh Vân
Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănTÓM TẮT

Bia là một trong những tế phẩm dành cho thần linh trong các nghi thức tôn giáo Ai Cập cổ xưa. Loại đồ uống có ga này luôn được mọi tầng lớp xã hội ở xứ sở những kim tự tháp xa xưa ưa thích. Đồng thời, trong quan niệm tôn giáo của họ, bia cũng được coi là thứ nước thánh khiết, giúp con người có thể hiệp thương với vị thần của mình. Bài viết đề cập hai nội dung cơ bản: Ý nghĩa của bia trong cuộc sống thường nhật ở Ai Cập cổ đại; Vật phẩm thiêng trong nghi thức tôn giáo Ai Cập cổ đại.

Từ khóa: Bia, thánh khiết, tôn giáo, các vị thần, Ai Cập cổ.