Thứ ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
CHỌN NGÔN NGỮ:
Bối cảnh quốc tế mới và thách thức của khu vực Trung Đông
Ngày đăng: 15/12/2020
Th.S Vũ Thị Thanh 
Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung ĐôngTÓM TẮT

Trong những năm qua, thế giới đang trải qua một thời kỳ có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Trong đó các vấn đề như nước lớn điều chỉnh chiến lược, an ninh phi truyền thống, xu hướng bảo hộ và trào lưu dân tuý, sự phát triển của khoa học công nghệ, sự giảm tốc của nền kinh tế thế giới hay chiến tranh thương mại Mỹ - Trung … đã đưa cục diện thế giới đến một giai đoạn phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, khu vực Trung Đông vốn đã bất ổn lại phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức. Các vấn đề nổi cộm như khủng bố, xung đột, bạo lực, lật đổ, bất tuân … vẫn là một trong những thách thức vô cùng lớn. Bên cạnh đó, sức ép địa chính trị cũng như tác động của đại dịch Covid-19 khiến cho môi trường kinh tế, chính trị - xã hội của Trung Đông ngày càng trở nên bất ổn định.

Từ khóa: Bối cảnh quốc tế mới, thách thức, Trung Đông